Mẫu phụ lục hợp đồng thuê là một văn bản pháp luật nhà bao gồm những thông tin về bên thuê và bên cho thuê, nội dung hợp đồng cho thuê nhà đã ký kết, lý do, nội dung phụ lục hợp đồng thuê nhà bổ sung và các nội dung khác liên quan. Dưới đây, BATDONGSAN EXPRESS sẽ cung cấp cho mẫu phụ lục hợp đồng cho thuê nhà mới nhất 2022.

I. Phụ lục hợp đồng cho thuê nhà được hiểu như thế nào?

Phụ lục hợp đồng thuê nhà là loại văn bản được ban hành kèm theo và đây cũng là một bộ phận không thể tách rời với hợp đồng thuê nhà. Điều này giúp cho quá trình thực hiện soạn hợp đồng thuê nhà đúng theo quy định về một số điều khoản, sửa đổi hoặc bổ sung hợp đồng thuê nhà.

Xem thêm: hợp đồng thuê nhà trọ

II. Mẫu văn bản phụ lục hợp đồng cho thuê nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày… tháng… năm…..

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số.................

- Căn cứ theo HĐKT số......................đã ký ngày …./…/…..

- Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên..........................................................................

Chúng tôi gồm có.

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

CÔNG TY.......................................................................................................................

Đại diện: Ông…………………………………………………………………………………

Chức vụ: .......................................................................................................................

Địa chỉ: ..........................................................................................................................

Điện thoại: ........................................................... Fax: .................................................

Mã số thuế: ...................................................................................................................

Số tài khoản: .................................................................................................................

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

CÔNG TY.......................................................................................................................

Đại diện: Ông…………………………………………………………………………………

Chức vụ: .......................................................................................................................

Địa chỉ: ..........................................................................................................................

Điện thoại: ........................................................... Fax: .................................................

Mã số thuế: ...................................................................................................................

Số tài khoản: .................................................................................................................

Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số ....... về ….. đối với hợp đồng đã ký số …, ngày … tháng …. năm…… Cụ thể như sau:

1. ...................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................

3. ...................................................................................................................................

4. ...................................................................................................................................

5. Điều khoản chung :

5.1 Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số

5.2 PL HĐ được lập thành mấy bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ....

5.3 Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số...và có giá trị kể từ ngày ký .....

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký và ghi rõ họ tên)
……………………………………………...

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)
……………………………………………...

III. Một số điều cần lưu ý khi soạn phụ lục hợp đồng cho thuê nhà

Khi soạn thảo văn bản phụ lục hợp đồng thuê nhà, bạn cần phải đảm bảo các yếu tố sau:

  • Về hình thức: vì đây là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng thuê nhà do đó phụ lục này phải phù hợp với hình thức của hợp đồng. Trường hợp bạn lập văn bản hợp đồng cho thuê nhà có công chứng, chứng thực của cơ quan chính quyền thì phụ lục hợp đồng cũng phải tuân theo các quy định này.

  • Về nội dung: Trong phụ lục hợp đồng cho thuê nhà phải căn cứ dựa vào nội dung của hợp đồng cho thuê nhà ban đầu. Ngoài ra, nội dung của phụ lục hợp đồng không được vi phạm điều cấm mà pháp luật quy định cũng như trái đạo đức xã hội.

  • Đảm bảo người tham gia vào giao dịch phải hoàn toàn tự nguyện.

  • Đảm bảo người tham gia trong văn bản phụ lục hợp đồng mua bán là người có năng lực hành vi dân sự.

  • Trong quá trình tham gia soạn thảo và ký kết hợp đồng, các bên giao dịch trong phụ lục hợp đồng cần lưu ý đến địa vị pháp lý của người được đại diện uỷ quyền. Phạm vi uỷ quyền dùng để tránh các tình trạng tranh chấp sau này do việc thực hiện ký kết hợp đồng không đúng với thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền, phạm vi của đại diện uỷ quyền.

Xem thêm: thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Như vậy, BATDONGSAN EXPRESS đã cung cấp cho bạn mẫu văn bản phụ lục hợp đồng thuê nhà mới nhất năm 2022 cũng như một số điều cần lưu ý trong quá trình soạn thảo. Bên cạnh đó, nếu bạn muốn giải đáp các thắc mắc thì có thể liêu hệ với BATDONGSAN EXPRESS qua website: batdongsanexpress hoặc hotline: +84 24 397 493 50 - +84 24 397 493 51 để được tư vấn nhanh chóng nhất.