Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai được sử dụng phổ biến với công dụng là tìm hiểu thông tin, dữ liệu đất đai chính xác trước khi tiến hành giao dịch mua bán. Thông qua phiếu này, người mua sẽ tránh được nhiều rủi ro như: dính đất quy hoạch, đất bị thế chấp,… Ở bài viết dưới đây, BATDONGSAN EXPRESS sẽ cập nhật mẫu mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

phieu yeu cau cung cap du lieu dat dai

I. Cập nhật mẫu đơn phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

Mẫu số 01/PYC

(Kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày…..tháng…..năm…..

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ: ……..Giờ…….phút, ngày……/……/…..…Quyển số ……, Số thứ tự……………..,

Người nhận hồ sơ

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

Kính gửi: Văn phòng đăng ký đất đai …………………………………

 1. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu:…………………………

Đại diện là ông (bà)……………………………………………………………

Số CMTND/Hộ chiếu:……………………………….

Cấp ngày: ……/……../………………………; Quốc tịch:………………………

 1. Địa chỉ: …………………………………………………….
 2. Số điện thoại:…………………; Fax………………; Email: ……………….;
 3. Danh mục và nội dung dữ liệu cần cung cấp của Thửa đất số………………….., địa chỉ:…………………………………………………………

(đánh dấu “X” vào nội dung cần cung cấp thông tin):

Thửa đất

Người sử dụng đất

Quyền sử dụng đất

Tài sản gắn liền với đất

Tình trạng pháp lý

Lịch sử biến động

Quy hoạch sử dụng đất

Trích lục bản đồ

☐ Trích sao GCNQSDĐ

Giao dịch đảm bảo

Hạn chế về quyền

Giá đất

Tất cả thông tin trên

 1. Mục đích sử dụng dữ liệu:

Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

 1. Hình thức khai thác, sử dụng và phương thức nhận kết quả: 01 bộ

Bản sao giấy chụp lại

Gửi EMS theo địa chỉ

Nhận tại nơi cung cấp

Fax

Lưu trữ điện tử USB, CD

Email

 1. Cam kết sử dụng dữ liệu: Tôi cam đoan không sử dụng dữ liệu được cung cấp trái với quy định của pháp luật và không cung cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

NGƯỜI YÊU CẦU

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là cơ quan, tổ chức)

II. Hướng dẫn chi tiết cách viết phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

1. Cách ghi thông tin của người yêu cầu cung cấp thông tin đất đai

phieu yeu cau cung cap du lieu dat dai

Trường hợp là tổ chức: Cần ghi tên tổ chức cùng thông tin của người đại diện. Ví dụ, nếu là công ty thì phải ghi người đại diện căn cứ theo điều lệ của công ty.

Trường hợp là cá nhân: Cần ghi họ tên cá nhân của người xin thông tin đất đai, kèm theo là số chứng minh thư nhân dân, hoặc căn cước công dân hay hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp và quốc tịch.

2. Cách ghi danh mục và nội dung dữ liệu cần cung cấp của thửa đất

Khi ghi danh mục và nội dung phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai, bạn cần ghi rõ thông tin về số thửa đất và địa chỉ thửa đất cần xin. Bên cạnh đó, nội dung cần được cung cấp sẽ tùy vào mục đích của người yêu cầu để có thể xin một mục hoặc toàn bộ.

Lưu ý, tại ô dữ liệu thửa đất, dữ liệu người sử dụng được bao gồm những thông tin sau:

 • Dữ liệu thửa đất đã có số hiệu thửa đất, số tờ BĐĐC, diện tích và địa chỉ.
 • Dữ liệu người sử dụng đất gồm họ tên vợ chồng, năm sinh, CMND và địa chỉ.

3. Mục đích sử dụng dữ liệu

Người viết đơn yêu cầu cung cấp thông tin đất đai cần phải ghi rõ mục đích sử dụng dữ liệu này. Có thể ghi là để nhận chuyển nhượng hay thế chấp, theo đúng nhu cầu sử dụng.

III. Thủ tục cung cấp thông tin đất đai được thực hiện theo đúng Thông tư 34/2014/TT-BTNMT

Bước 1. Nộp hồ sơ

phieu yeu cau cung cap du lieu dat dai

Tổ chức, cá nhân cần cung cấp thông tin dữ liệu đất đai sẽ nộp phiếu yêu cầu hoặc gửi văn bản tới Văn phòng đăng ký đất đai. Ngoài ra, có thể gửi tới UBND cấp xã để được giải quyết.Xem thêm:

Bước 2. Tiếp nhận yêu cầu

Sau khi nhận được phiếu yêu cầu và đảm bảo tính hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận sẽ thực hiện quá trình cung cấp dữ liệu đất đai theo đúng yêu cầu từ cá nhân hoặc tổ chức gửi phiếu. Tiếp theo, công chức là người tiếp nhận, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính để bên gửi yêu cầu thực hiện.

Ngoài ra, nếu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai này bị từ chối, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản, đồng thời nêu rõ lý do là gì.

Bước 3. Trả kết quả

Sau khi bên gửi phiếu yêu cầu thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, cơ quan có thẩm quyền sẽ cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu.

Ngoài ra, với trường hợp khai thác dữ liệu cần tổng hợp, xử lý trước khi cung cấp cho bên yêu cần thì phải có hợp đồng theo quy định của bộ luật Dân sự giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai với tổ chức, cá nhân cần nhận thông tin dữ liệu.

IV. Thời hạn giải quyết yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai là bao lâu?

phieu yeu cau cung cap du lieu dat dai

 • Nếu cơ quan thẩm quyền nhận được đơn yêu cầu trước 15h thì thời hạn giải quyết là trong ngày.
 • Nếu cơ quan thẩm quyền nhận được đơn yêu cầu sau 15h thì thời hạn giải quyết được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.
 • Nếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện bằng hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn giải quyết sẽ được thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu với người yêu cầu bằng hợp đồng rõ ràng.

Lưu ý, thời gian này không tính vào các loại thời gian sau:

 • Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ở cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp xã.
 • Các ngày nghỉ và ngày lễ được pháp luật quy định.
 • Thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính, thời gian xem xét xử lý với những trường hợp sử dụng đất có hành vi vi phạm pháp luật và thời gian trưng cầu giám định.

V. Phí và chi phí cần trả để được cung cấp dữ liệu đất đai

phieu yeu cau cung cap du lieu dat dai

Những khoản phí và chi phí phải trả để được nhận những thông tin, dữ liệu đất đai theo yêu cầu bao gồm:

 • Phí khai thác và sử dụng những tài liệu liên quan đến đất đai.
 • Chi phí in ấn, sao chụp những hồ sơ, tài liệu đất đai.
 • Chi phí gửi tài liệu tùy từng trường hợp.

Lưu ý, mức phí này sẽ do HĐND cấp tỉnh quyết định nên mỗi nơi sẽ có mức thu khác nhau. Bên cạnh đó, không phải thông tin đất đai nào cũng phải trả phí. Dưới đây là một số thông tin đất đai không bị tính phí:

 • Danh mục dữ liệu có sẵn ở trong cơ sở dữ liệu đất đai.
 • Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét và phê duyệt,
 • Khung giá đất và bảng giá đất đã được công bố.
 • Thông tin về những thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai.
 • Những căn bản quy phạm pháp luật về đất đai.

Như vậy, BATDONGSAN EXPRESS đã cập nhật tới bạn mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai được ban hành bởi Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn sớm nhận được những thông tin cần thiết, phục vụ quá trình giao dịch mua bán đất đai an toàn, đúng luật.