Nhà ở xã hội được đánh giá là một mô hình cư trú phù hợp với các hộ gia đình có mức thu nhập thấp ở thành phố. Vậy những đối tượng nào được quyền sở hữu nhà ở xã hội? Cách tính điểm khi xét mua nhà ở xã hội như thế nào? Hãy cùng BATDONGSAN EXPRESS đọc bài viết dưới đây để làm rõ các thông tin một cách đầy đủ và chính xác nhất.

cach tinh diem khi xet mua nha o xa hoi

1. Nguyên tắc xét duyệt đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội

Theo Điều 23 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP quy định cụ thể nguyên tắc trên như sau:

Trường hợp 1: Tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) bằng hoặc ít hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố thì việc lựa chọn căn hộ thực hiện theo hình thức thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng;

Trường hợp 2: Tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) nhiều hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố thì việc xét duyệt, lựa chọn đối tượng thực hiện theo hình thức chấm điểm theo tiêu chí.

- Sau khi xét duyệt, lựa chọn đủ hồ sơ hợp lệ tương ứng với tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố thì việc xác định cụ thể từng căn hộ trước khi ký hợp đồng thực hiện theo nguyên tắc thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng. Trường hợp có nhiều hồ sơ hợp lệ bằng điểm nhau vượt quá tổng số căn hộ được đầu tư thì chủ đầu tư tổ chức lựa chọn theo hình thức bốc thăm công khai;

- Người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội không đạt được nhu cầu, nguyện vọng của mình tại dự án đã đăng ký thì được trả hồ sơ để đăng ký tại các dự án khác nếu không muốn lựa chọn căn hộ khác còn lại trong dự án đó.

Qua quy định ta thấy, căn cứ theo nguyên tắc cũng như tiêu chí chấm điểm mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã quy định cụ thể tiêu chí được ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên các địa bàn phù hợp với đặc thù ở địa phương. Sau đó, các chủ đầu tư dự án, hộ gia đình và cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được thực hiện việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội.

​Xem thêm: Thủ tục sang tên sổ đỏ khi chồng chếtthực hiện như thế nào?

2. Tiêu chí và cách tính điểm khi xét mua nhà ở xã hội

cach tinh diem khi xet mua nha o xa hoi

Theo Điều 23 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP trong trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) nhiều hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố thì việc xét duyệt, lựa chọn đối tượng thực hiện theo hình thức chấm điểm theo các tiêu chí sau:

TT

Tiêu chí chấm điểm

Số điểm

1

Tiêu chí khó khăn về nhà ở:

- Chưa có nhà ở.

40

- Có nhà ở nhưng hư hỏng, dột, nát hoặc diện tích bình quân dưới 10m2/người.

30

2

Tiêu chí về đối tượng:

- Đối tượng 1 (quy định tại các Khoản 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13):

“5. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

7. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;”

30

- Đối tượng 2 (quy định tại các Khoản 4 và 9 Điều 49 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13):

“4. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

9. Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;”

20

- Đối tượng quy định tại các Khoản 1, 8 và 10 Điều 49 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13):

“1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

8. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này;

10. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.”

40

3

Tiêu chí ưu tiên khác:

- Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 1, 2.

10

- Hộ gia đình có 01 người thuộc đối tượng 1 và có ít nhất 01 người thuộc đối tượng 2.

7

- Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 2

4

Ghi chú: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được hưởng các tiêu chí ưu tiên khác nhau thì chỉ tính theo tiêu chí ưu tiên có thang điểm cao nhất.

4

Tiêu chí ưu tiên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định:

(theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, nếu có)

10

​Xem thêm: Các bước thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ khi bố mẹ mất

Hiện tại bạn chưa thể tính được tổng điểm chính xác của hồ sơ mua nhà ở xã hội cho gia đình của mình. Do còn thiếu rất nhiều thông tin liên quan trong việc xác định gia đình mình thuộc đối tượng nào (nhằm xác định đối tượng) và hiện đang sinh sống ở đâu (nhằm xác định tiêu chí ưu tiên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định).

Tuy nhiên, để xác định được mình thuộc đối tượng nào, tổng điểm bao nhiêu thì bạn vẫn có thể đối chiếu với quy định cụ thể bên trên.

Lưu ý: Nội dung trên đây chỉ nên tham khảo. Sẽ tùy vào đối tượng và thời điểm khác nhau mà các nội dung trên có thể không còn phù hợp với sự thay đổi của chính sách pháp luật.

Bài viết trên đây đã giúp bạn biết được các nguyên tắc cũng như cách tính điểm khi xét mua nhà ở xã hội. BATDONGSAN EXPRESS hy vọng với những thông tin bên trên sẽ có ích với bạn, giúp bạn có được thêm nhiều kiến thức cũng như bảo vệ được quyền mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội của mình.