Trong quá trình giao dịch mua bán các tài sản lớn, nhà đất thì các bên thường tiến hành đặt cọc để đảm bảo quyền lợi mỗi bên. Vậy mẫu hợp đồng đặt cọc thuê nhà được sử dụng phổ biến hiện nay là loại nào? Bài viết dưới đây BATDONGSAN EXPRESS sẽ giải đáp chi tiết vấn đề này.

I. Tìm hiểu chung về hợp đồng đặt cọc thuê nhà

Hợp đồng đặt cọc thuê nhà là loại hợp đồng dân sự, được sử dụng cho người có nhà cho thuê và người đi thuê nhà. Hợp đồng này dùng để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên giao dịch.

Ngoài ra, hợp đồng này thường được sử dụng khi người thuê chưa đến ở và đặt cọc để giữ chỗ, tránh việc người khác thuê mất. Hợp đồng đặt cọc thuê nhà được chia làm những loại sau đây, dựa theo mục đích và chức năng:

- Đối với trường hợp mục đích của hợp đồng đặt cọc là để giao kết với việc thuê nhà thì văn bản này sẽ chấm dứt sau khi hợp đồng thuê nhà được ký kết.

- Đối với trường hợp việc đặt cọc sẽ được thực hiện ngay sau khi hợp đồng được giao kết thì tiền cọc này được sử dụng cho việc thực hiện hợp đồng thuê nhà. Khi các bên hoàn thành việc thực hiện hợp đồng thì việc đặt cọc sẽ kết thúc.

- Đối với thỏa thuận hợp đồng vừa nhằm giao kết hợp đồng, vừa thực hiện hợp đồng thì văn bản này sẽ có hiệu lực từ khi các bên giao kết thỏa thuận đặt cọc đến khi giao kết hợp đồng và hoàn thành các nghĩa vụ đã ký kết.

Xem thêm:

II. Mẫu hợp đồng đặt cọc thuê nhà mới nhất năm 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

(V/v : Đặt cọc thuê nhà)

- Căn cứ quy định tại Bộ luật dân sự, Luật nhà ở.

- Theo sự thỏa thuận của các bên.

Hôm nay, ngày ...... tháng ..... năm 20.... Tại :

Chúng tôi gồm:

Bên đặt cọc : CÔNG TY TNHH ...

Địa chỉ: xxx Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: Fax: Email:

Giấy CNĐKKD số:

Mã số thuế:

Số tài khoản: Ngân Hàng:

Đại diện: Ông ....., chức vụ: Giám Đốc .

Sau đây gọi là Bên A.

Bên nhận đặt cọc :

Ông ...................

Số CMND/hộ chiếu: ... cấp ngày tại TP. Hồ Chí Minh.

Bà ..................

Số CMND/hộ chiếu: .... cấp ngày tại TP. Hồ Chí Minh.

Ngụ tại : yyyy Phạm Viết Chánh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: - Email:

Sau đây gọi là Bên B.

Sau khi trao đổi, thỏa thuận, hai bên cùng nhau ký kết hợp đồng đặt cọc này với nội dung như sau:

Điều 1: TIỀN ĐẶT CỌC, MỤC ĐÍCH & THANH TOÁN

1.1. Theo đề nghị của bên A, bên B đồng ý sẽ cho bên A thuê căn nhà số XXX Trần Hưng Đạo, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM do mình là chủ sở hữu.

1.2. Để bảo đảm việc ký kết Hợp đồng thuê nhà dự kiến vào ngày 20-6-2010, nay bên A đồng ý đóng cho bên B một số tiền là 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) gọi là tiền đặt cọc.

1.3. Mục đích đặt cọc : bảo đảm thực hiện việc ký kết hợp đồng thuê nhà.

1.4. Thời gian đặt cọc : ngay sau khi hai bên cùng ký hợp đồng đặt cọc này.

1.5. Hình thức thanh toán : tiền mặt. Sau khi nhận tiền, bên B ghi rõ “đã nhận đủ 30 triệu đồng“ vào cuối hợp đồng này.

Điều 2: THỎA THUẬN VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT TIỀN ĐẶT CỌC

2.1. Đối với bên A :

- Giao tiền đặt cọc cho Bên B theo đúng thỏa thuận.

- Nếu trong thời gian từ khi ký hợp đồng này đến ngày 20-6-2010 mà thay đổi ý định, không muốn thuê nhà nữa thì phải chịu mất toàn bộ số tiền đã đặt cọc.

- Nếu đến hết ngày 20-6-2010 ( là ngày dự kiến ký hợp đồng thuê nhà) mà bên B không liên hệ để ký hợp đồng thuê nhà thì cũng xem như đã tự ý không muốn thuê nhà nữa. Ngoại trừ trường hợp có lý do chính đáng, báo trước tối thiểu 2 ngày và được bên B chấp nhận bằng văn bản.

- Được nhận lại toàn bộ số tiền đã đặt cọc sau khi hai bên chính thức ký hợp đồng thuê nhà tại Phòng công chứng. Trừ trường hợp hai bên có sự thỏa thuận khác về số tiền này (sẽ được ghi rõ trong hợp đồng thuê nhà).

- Các quyền và nghĩa vụ khác (ngoài những thỏa thuận trên) của bên đặt cọc theo quy định tại Bộ luật dân sự.

2.2. Đối với bên B:

- Được nhận số tiền đặt cọc theo thỏa thuận tại Điều 1.

- Được sở hữu và sử dụng toàn bộ số tiền đặt cọc đã nhận nếu bên A thay đổi ý kiến (không thuê nhà nữa) hoặc đến hết ngày 20-6-2010 bên A không liên hệ để ký kết hợp đồng thuê nhà.

- Nếu từ ngày ký hợp đồng này đến hết ngày 20-6-2010 mà bên B thay đổi ý kiến (không cho bên A thuê nhà nữa) thì bên B phải trả lại cho bên B toàn bộ số tiền đặt cọc đã nhận và bồi thường cho bên B thêm một khoản tiền khác tương đương một số tiền đặt cọc đã nhận (tổng cộng 60 triệu đồng).

- Các quyền và nghĩa vụ khác (ngoài những thỏa thuận trên) của bên nhận đặt cọc theo quy định tại Bộ luật dân sự.

Điều 3: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

3.1. Hai bên xác định hoàn toàn tự nguyện khi giao kết hợp đồng này, cam kết cùng nhau thực hiện nghiêm túc những điều đã thỏa thuận trên đây.

3.2. Nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc hòa giải, cùng có lợi. Nếu không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Bên thua kiện phải chịu trả toàn bộ các chi phí liên quan đến vụ kiện, kể cả chi phí thuê luật sư cho bên thắng kiện.

3.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ khi hai bên cùng ký, được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

BÊN ĐẶT CỌC

(ký, ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC

(ký, ghi rõ họ tên và ghi rõ ”đã nhận đủ số tiền 30 triệu đồng“)

III. Vì sao cần ký kết hợp đồng đặt cọc thuê nhà

Nếu người thuê nhà chỉ đặt cọc tiền và thỏa thuận bằng miệng, không ký kết bằng hợp đồng đặt cọc cụ thể thì dễ gặp phải những rủi ro như gia chủ cho người khác thuê nhà, phá vỡ các thỏa thuận,...

Đồng thời, khi ký kết hợp đồng đặt cọc thuê nhà thì bạn cần xem xét kỹ lưỡng, chính xác các thông tin về các bên tham gia hợp đồng, về ngôi nhà cho thuê, thời hạn hợp đồng hay giá trị giá trị mẫu hợp đồng cho thuê nhà.

Ngoài ra, trong hợp đồng đặt cọc tiền thuê nhà cũng cần ghi rõ các phương thức thanh toán, tiền đặt cọc, quyền lợi và trách nhiệm của hai bên, thời gian hợp đồng có hiệu lực và các điều khoản liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng, chữ ký của các bên.

Trên đây BATDONGSANEXPRESS đã cung cấp các thông tin chi tiết về mẫu hợp đồng đặt cọc thuê nhà. Hy vọng người đọc đã có những thông tin hữu ích để đảm bảo quyền lợi trong quá trình cho thuê nhà hay đi thuê nhà.