Môi giới bất động sản là ngành dịch vụ quen thuộc với mức thù lao, nguồn lợi tương đối cao. Bên cạnh đó, chủ thể kinh doanh dịch vụ này cũng không cần có nguồn vốn cao cũng như không phải chịu trách nhiệm quá nhiều đối với hoạt động của mình. Tuy nhiên, để có được chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản thì cũng cần có những điều kiện bắt buộc. Mời bạn cùng BATDONGSAN EPRESS tìm hiểu chi tiết trong bài viết sau.

chung chi hanh nghe moi gioi bat dong san

1. Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cần điều kiện gì?

Căn cứ Khoản 1 Điều 68 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, các đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản bao gồm:

“ Điều 68. Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

1. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;

c) Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản.”

Xem thêm:Thủ tục sang tên sổ đỏ mất bao lâu? Thông tin mới nhất về sang tên sổ đỏ

2. Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản có giá trị sử dụng bao lâu?

Căn cứ Khoản 2 Điều 68 Luật Kinh doanh bất động sản 2014: “2. Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản có thời hạn sử dụng là 05 năm” và khoản 4 Điều 15 Thông tư 11/2015/TT-BXD: “Chứng chỉ có giá trị sử dụng trên phạm vi cả nước trong thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp” thì chứng chỉ hành nghề bất động sản có thời hạn sử dụng là 5 năm kể từ ngày được cấp.

3. Những trường hợp bị thu hồi chứng chỉ môi giới bất động sản?

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Thông tư 11/2015/TT-BXD, các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ môi giới bất động sản bao gồm:

“1. Người có chứng chỉ sẽ bị thu hồi chứng chỉ trong các trường hợp sau đây:

a) Người được cấp chứng chỉ mất năng lực hành vi dân sự;

b) Người được cấp chứng chỉ kê khai trong hồ sơ xin cấp chứng chỉ không trung thực;

c) Chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa;

d) Người được cấp chứng chỉ cho người khác mượn, thuê chứng chỉ để hành nghề;

đ) Người được cấp chứng chỉ vi phạm các nguyên tắc hành nghề quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản và nội dung ghi trong chứng chỉ;

e) Người được cấp chứng chỉ vi phạm các quy định đến mức bị thu hồi chứng chỉ theo quy định của pháp luật”.

Chứng chỉ do địa phương nào cấp thì địa phương đó có trách nhiệm thu hồi; trường hợp do cơ quan khác thu hồi thì phải thông báo bằng văn bản cho Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ biết để thực hiện đúng theo quy định. Trong trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản thì trong thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định thu hồi chứng chỉ sẽ không được cấp lại chứng chỉ.

4. Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được cấp ở đâu?

chung chi hanh nghe moi gioi bat dong san

Xem thêm:Nhà ở xã hội là gì? Những thông tin và lưu ý về Nhà ở xã hội

Căn cứ Điều 15 Thông tư số 11/2015/TT-BXD:

“ Điều 15. Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

1. Người dự thi sát hạch đạt điểm thi theo quy định tại Điều 12 và có đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 10 của Thông tư này thì được cấp chứng chỉ.

2. Trình tự cấp chứng chỉ:

a) Chủ tịch Hội đồng thi báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng về quá trình tổ chức kỳ thi và phê duyệt kết quả thi theo đề nghị của đơn vị tổ chức kỳ thi;

b) Trên cơ sở báo cáo của Chủ tịch hội đồng thi và kết quả thi do Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt, Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ (theo mẫu tại Phụ lục 3a của Thông tư này);

c) Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ, đơn vị tổ chức kỳ thi sát hạch có trách nhiệm chuyển bản phô tô bài thi và hồ sơ của các cá nhân đó về Sở Xây dựng để cấp chứng chỉ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng tổ chức in và ký phát hành chứng chỉ;

d) Sở Xây dựng có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ của người được cấp chứng chỉ theo quy định tại khoản 2 Điều 14 của Thông tư này.

3. Kinh phí cấp chứng chỉ là 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) đối với một chứng chỉ, cá nhân nộp trực tiếp tại Sở Xây dựng khi nhận chứng chỉ. Sở Xây dựng sử dụng kinh phí này theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

4. Chứng chỉ có giá trị sử dụng trên phạm vi cả nước trong thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp.

5. Mẫu chứng chỉ theo quy định tại Phụ lục 4a của Thông tư này.

6. Chứng chỉ được trả cho cá nhân tại Sở Xây dựng hoặc đơn vị tổ chức kỳ thi. Trường hợp người có chứng chỉ không đến nhận trực tiếp thì được gửi theo đường bưu điện.

7. Người được cấp chứng chỉ phải chấp hành các quy định sau:

a) Không được sửa chữa, tẩy xóa nội dung của chứng chỉ;

b) Không được cho thuê, cho mượn hoặc cho các tổ chức, cá nhân khác sử dụng tên và chứng chỉ của mình để thực hiện các hoạt động liên quan đến hành nghề môi giới bất động sản;

c) Không được sử dụng vào các mục đích khác mà pháp luật không quy định.”

Như vậy, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản phải được cấp theo đúng trình tự quy định.Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng tổ chức in và ký phát hành chứng chỉ.

Trên đây BATDONGSAN EXPRESS đã cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết nhất về những vấn đề liên quan đến chứng chỉ hành nghề bất động sản. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn nắm thêm những thông tin pháp luật quy định về chứng chỉ hành nghề bất động sản.