Chi phí chung trong xây dựng là gì? Nhiều anh em làm trong lĩnh vực xây dựng bắt buộc phải nắm được các chi phí này vì nó liên quan mật thiết đến yêu cầu công việc hàng ngày.

Tuy nhiên, nếu là người ngoại đạo thì khó mà biết hết được chi phí chung này. Việc tìm hiểu về các chi phí chung rất quan trọng giúp chúng ta có cái nhìn tổng quát hơn về các chi phí cần thiết khi xây dựng công trình.

Vậy BẤT ĐỘNG SẢN EXPRESS cùng tìm hiểu chi tiết về chi phí chung ngay trong bài viết dưới đây!

Tính toán chi phí chung trong xây dựng

Tổng quát về chi phí chung trong xây dựng

Chúng tôi sẽ đưa ra tổng quát về thành phần chi phí trong chi phí chung, từ đó xác định rõ vai trò cần thiết của chi phí này khi thi công.

Chi phí chung trong xây dựng (C) là gì?

Chi phí chung trong xây dựng là một thành phần chi phí không có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện thi công xây lắp công trình. Tuy nhiên, nó lại rất cần thiết để phục vụ cho công tác thi công công trình. Ngoài ra, cũng phục vụ thêm có việc tổ chức các bộ máy quản lý và lãnh đạo thi công của các công ty, doanh nghiệp xây dựng.

Chi phí chung bao gồm các chi phí nào?

Theo luật pháp quy định thì quy định chung bao gồm các chi phí như quản lý hành chính, chi phí phục vụ công nhân và chi phí phục vụ thi công cùng chi phí chung khác. Trong đó, chi phí chung khác sẽ bao gồm tất cả các thành phần chi phí chung để doanh nghiệp hoạt động. Ví dụ như chi phí đào tạo, chi phí hội họp, chi phí bảo vệ công trình, chi phí bồi dưỡng cán bộ, chi phí thuê vốn sản xuất, chi phí khánh thành,...

Vậy nên chi phí chung được tính bằng tỷ lệ phần trăm của chi phí trực tiếp bỏ ra tại doanh nghiệp dựa theo thông tư 04/2010/TT-BXD.

Tính toán các chi phí chung cần thiết

Phân tích chi tiết các chi phí trong chi phí chung

Vì không phải ai cũng có thể tự phân tích được các thành phần chi phí, vậy nên chúng tôi đã linh hoạt nêu rõ chi tiết nhất.

Các chi phí phục vụ công nhân

Đây là chi phí để xây dựng nhà tạm để công nhân ở, họ sẽ điều hành thi công công trình ngay tại hiện trường.

Chi phí chung còn bao gồm cả chi phí di chuyển các thiết bị thi công và nhân công vào và ra công trường, đi lại trong nội bộ công trường. Cụ thể là các chi phí ăn ở, chi phí cầu phà, chi phí bến bãi, chi phí di chuyển thiết bị thi công, chi phí di chuyển nhân công,...

Chi phí phục vụ thi công, đào tạo nhân viên

Thêm chi phí an toàn lao động và chi phí để bảo đảm an toàn giao thông phục vụ quá trình thực hiện thi công,...

Trong đó:

  • Chi phí để mua đồ bảo hộ lao động bao gồm các vật dụng như quần áo bảo hộ, mũ bảo hộ, giày, dây lưng an toàn, găng tay bảo hộ, khẩu trang bảo hộ, kính bảo hộ,...Thêm các dụng cụ để phòng cháy chữa cháy, các thiết bị để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho người lao động tại công trường,...

  • Chi phí để mua và lắp đặt lưới an toàn công trường, giàn giáo an toàn để công nhân yên tâm làm việc,...

  • Chi phí đào tạo công nhân viên, huấn luyện và giảng dạy các quy trình an toàn lao động cho người lao động

  • Các chi phí để nhân viên hướng dẫn điều khiển giao thông trong công trường. Ngoài ra còn có chi phí cho các thiết bị cảnh báo an toàn giao thông rất quan trọng như đèn, dây và còi tín hiệu

Chi phí mua đồ bảo hộ cho công nhân

Chi phí mua đồ bảo hộ cho công nhân

Chi phí bảo vệ môi trường

Trong khoản chi phí này thì bao gồm các chi phí bảo vệ môi trường dành cho người lao động đang làm việc trên công trường, bảo vệ môi trường xung quanh. Cụ thể là các chi phí thu dọn vệ sinh hàng ngày tại công trường, chi phí xử lý phế thải, chi phí vận chuyển phế thải, chi phí chống bụi, chi phí chống tiếng ồn.

Chi phí hoàn trả mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật

Tùy vào từng thời điểm công trình đang xây dựng mà tính chi phí hoàn trả mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật vì ảnh hưởng khi thi công mỗi giai đoạn là khác nhau. Bao gồm chi phí hoàn trả hệ thống cây xanh, chi phí vỉa hè cấu cống rãnh, chi phí di chuyển đường cáp, chi phí ống ngầm,...

Chi phí thí nghiệm vật liệu của đơn vị nhà thầu

Đa phần chi phí này dựa vào khối lượng, số lượng thí nghiệm cần phải làm để xác định rõ nhất. Đơn giá của mỗi phòng LAS để tính giá thí nghiệm, phải có báo giá và hợp đồng cụ thể để minh bạch chi phí.

Các chi phí liên quan khác

Một số chi phí liên quan khác trong chi phí chung có thể kể đến chi phí hút bùn, chi phí bơm nước,...Dù không thường xuyên nhưng đây cũng là các chi phí cần được tính vào chi phí chung để kế toán kiểm kê một cách đầy đủ.

Thủ tục biểu mẫu cần thiết để bảo vệ chi phí chung

Chi phí lán trại tạm

Yêu cầu khi tính chi phí lán trại tạm

Bạn cần phải có bản vẽ hoàn công và tính đơn giá tổng hợp để diễn giải chi tiết các khối lượng nguyên vật liệu kèm theo. Để cẩn thận hơn bạn cần có biên bản xác nhận với GS của CĐT, đồng thời phải ghi chép đầy đủ trong Nhật ký thi công một cách chi tiết.

Chi phí xây nhà ở tạm cho công nhân

Chi phí xây nhà ở tạm cho công nhân

Vậy điều kiện nào để chi phí lán trại sẽ được hợp lý hóa khi tính thuế?

Các vật tư và nguyên vật liệu phải được xuất khẩu kho và nghiên cứu kỹ lưỡng, máy móc nào đã qua sử dụng để lắp đặt và xây dựng,...

Các bản vẽ về nhà kho, nhà tạm phải được lưu trữ,...

Dự toán chi tiết về chi phí để xây dựng nhà tạm, nhà kho

Lập biên bản nhận và vận hành các tòa nhà tạm thời theo đúng quy định của công trình, đơn vị thi công

Lập sơ đồ trang web của lán, trại theo dõi chi tiết

Chi phí di chuyển thiết bị thi công

Một số chi phí thiết bị thi công ví dụ như hợp đồng thuê dịch vụ, thanh lý hóa đơn (bản sao),...Ngoài ra, còn có chứng từ thực tế liên quan đến các hạng mục như phí cầu phà, phí ăn ở dọc đường, nhiên liệu,...

Các chi phí về an toàn vệ sinh lao động

Một số chi phí về an toàn vệ sinh lao động có thể liệt kê như khối lượng các dụng cụ bảo hộ cấp phát cho người lao động, chi phí đào tạo và hướng dẫn an toàn lao động cho công nhân,....Thêm cả các chi phí về tài liệu học tập về an toàn lao động, băng rôn và khẩu hiệu cần thiết.

Một số chi phí khác trong dự toán xây lắp

Ngoài chi phí chung ra, thì doanh nghiệp còn có nhiều loại chi phí khác cũng quan trọng không kém. Nắm được các chi phí này bạn có thể hiểu rõ hơn về tổng thể các khoản chi phí ảnh hưởng đến việc xây dựng công trình.

Chi phí trực tiếp (T)

Chi phí trực tiếp có liên quan trực tiếp đến toàn bộ quá trình thi công xây lắp của công trình. Trong đó bao gồm các chi phí nhỏ như chi phí vật liệu, chi phí máy thi công, chi phí nhân công, các chi phí trực tiếp khác.

Chi phí xây nhà ở tạm cho công nhân

Chi phí vật liệu xây dựng

Phân tích từng chi phí trong chi phí trực tiếp

  • Chi phí vật liệu (VL) bao gồm các chi phí như mua vật liệu chính, mua vật liệu phụ,...nhằm hoàn thành xong một công việc hoặc hạng mục nào đó.

  • Chi phí nhân công thì bao gồm tiền công của nhân công chính, nhân công phụ,...để thực hiện xong một dự án xây lắp

  • Chi phí máy thi công bao gồm chi phí khấu hao máy, chi phí mua nguyên vật liệu để chạy máy, chi phí thợ lái máy, chi phí sửa chữa máy,...

  • Chi phí trực tiếp khác bao gồm các chi phí liên quan trực tiếp đến việc xây dựng công trình nhưng không thuộc các chi phí được kể trên. Ví dụ như chi phí vận chuyển nguyên vật liệu trong phạm vi dưới 30m, chi phí thi công, chi phí phục vụ,...

Một số lưu ý về trong dự toán xây lắp ngoài chi phí chung

Thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng đầu ra như thế nào?

Thu nhập chịu thuế trước (TL) nghĩa là khoản thu nhập (lãi) được nhà nước quy định là tính trước cho doanh nghiệp tùy theo từng công trình. Trong đó, thu nhập tính trước được tính bằng tỷ lệ % của chi phí trực tiếp và chi phí chung.

Giá thành dự toán xây lắp (G) chính là chi phí xây dựng trước thuế (giá trị gia tăng) của công trình. Bao gồm tất cả các hạng mục được tính trong chi phí trên.

Bạn cần biết rằng thuế giá trị gia tăng được tính bằng 10% giá thành của dự toán xây lắp.

Giá trị dự toán xây lắp sau thuế là gì?

Giá trị dự toán xây lắp sau thuế là giá trị xây dựng của công trình đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%.

Về chi phí xây dựng lán trại cùng các công trình tạm để công nhân ở và điều hành thi công tại công trường cũng được quan tâm. Chi phí này được tính theo tỷ lệ % giá thành dự toán xây dựng trước thuế (G). Mỗi loại công trình sẽ có giá thành dự toán khác nhau được quy định chặt chẽ theo luật của nhà nước.

Chi phí này sẽ không được tính vì các công trình nhà tạm có khi sẽ được xây dựng kiên cố ví dụ như nhà tập thể hay công trình thủy điện. Vậy nên chủ đầu tư sẽ không cho chi phí này vào hoặc cắt bỏ, thậm chí lập một dự toán khác cụ thể, chính xác hơn.

Tính toán chi phí xây dựng

Tính toán chi phí xây dựng

Giá trị dự toán công trình là gì?

Giá trị dự toán công trình là chi phí chủ đầu tư phải trả cho nhà thầu thi công để xây dựng công trình. Chi phí này cũng dùng để xác định và chọn các nhà thầu phù hợp. Bao gồm tổng của các thành phần trên bao gồm các tổng của giá thành dự toán xây lắp + thuế giá trị gia tăng + chi phí xây dựng lán trại.