Khá nhiều người cảm thấy khái niệm bất động sản liền kề và quyền đối với bất động sản liền kề khá xa lạ. Trong bài viết dưới đây, BẤT ĐỘNG SẢN EXPRESS tìm hiểu về khái niệm bất động sản liền kề là gì? Quy định về quyền đối với bất động sản liền kề trong bài viết dưới đây.

Bất động sản liền kề là gì? Quyền đối với bất động sản liền kề là gì?

Bất động sản liền kề là gì?

Bất động sản liền kề là gì?

Bất động sản liền kề là gì?

Bất động sản liền kề là bất động sản cùng loại nằm cạnh nhau. Có một biên giới địa lý giữa chúng, cũng như một quy tắc pháp lý điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ của các chủ sở hữu bất động sản lân cận.

Quyền đối với bất động sản liền kề là gì?

Quyền đối với bất động sản liền kề là quyền của chủ sở hữu bất động sản (kèm theo) sử dụng bất động sản (kèm theo) của người khác trong ranh giới xác định, tùy thuộc vào những giới hạn do pháp luật quy định.

Quy định về quyền đối với bất động sản liền kề

Quy định về quyền đối với bất động sản liền kề

Quy định về quyền đối với bất động sản liền kề

Sau đây là các quy định pháp luật liên quan đến bất động sản lân cận:

- Quyền đối với bất động sản liền kề là quyền thực hiện một quyền đối với một bất động sản (gọi là bất động sản được hưởng) để khai thác bất động sản khác thuộc sở hữu của người khác (gọi là bất động sản được hưởng quyền).

- Quyền sở hữu đối với bất động sản lân cận được xác lập bởi địa hình tự nhiên, theo quy phạm pháp luật, theo thỏa thuận hoặc theo di chúc.

- Trừ khi pháp luật hiện hành có quy định khác, quyền đối với bất động sản lân cận có giá trị đối với mọi cá nhân, pháp nhân và được truyền khi bất động sản được chuyển giao.

- Việc thực hiện các quyền đã thoả thuận của các bên đối với bất động sản liền kề. Nếu các bên không thể đạt được thỏa thuận, các nguyên tắc được nêu tại Điều 248 Bộ luật Dân sự 2015, bao gồm:

Một là, bảo đảm nhu cầu hợp lý của việc khai thác bất động sản hưởng quyền phù hợp với mục đích sử dụng của cả bất động sản hưởng quyền và bất động sản chịu hưởng quyền;

Hai là, không được lạm dụng quyền đối với bất động sản chịu hưởng quyền;

Ba là, không được thực hiện hành vi ngăn cản hoặc làm cho việc thực hiện quyền đối với bất động sản hưởng quyền trở nên khó khăn.

- Việc sử dụng, khai thác bất động sản có thay đổi dẫn đến việc thực hiện quyền đối với bất động sản có thay đổi thì phải báo trước cho chủ thể quyền. Trong một khoảng thời gian hợp lý, bạn phải sở hữu bất động sản được hưởng. Cùng với sự sửa đổi này, chủ sở hữu bất động sản được hưởng quyền phải cung cấp các điều kiện có lợi cho chủ sở hữu bất động sản được hưởng quyền.

- Cụ thể hơn, quyền đối với bất động sản liền kề bao gồm các yếu tố: nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc thoát nước mưa; nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc xả nước thải; quyền cấp thoát nước qua bất động sản liền kề; quyền tưới, tiêu nước trong trồng trọt; quyền đi lại; đường dây tải điện, thông tin liên lạc qua các bất động sản khác.

Căn cứ xác lập quyền đối với bất động sản liền kề

Do địa thế tự nhiên

Đặc điểm rõ nhất của địa hình tự nhiên là nước từ núi phải chảy qua đồng bằng.

Nó có thể được nhìn thấy trong bức ảnh của một bất động sản trên sườn núi được bao quanh bởi bốn ngôi nhà bổ sung ở trên cùng: trên cùng, dưới cùng, bên trái và bên phải.

Hơn nữa, do bị quây tôn nên đất ở trung tâm không có đường thoát nước.

Do địa lý tự nhiên của dòng chảy từ cao xuống thấp, quyền thoát nước đối với vùng đất lân cận sẽ công bằng nếu được xác lập với chủ sở hữu tài sản cơ bản.

Căn cứ xác lập quyền đối với bất động sản liền kề

Căn cứ xác lập quyền đối với bất động sản liền kề

Xác lập theo quy định của luật

Căn cứ xác lập quyền đối với bất động sản liền kề được xác lập khi bất động sản được bao bọc xung quanh thì người sở hữu bất động sản liền kề và người sở hữu bất động sản liền kề phải chừa lối đi, lối thoát nước, ... để chủ sở hữu tài sản liền kề có thể sử dụng tài sản của mình một cách bình thường.

Nói cách khác, các quy tắc pháp lý "thiết kế sẵn" sẽ trực tiếp dẫn đến việc được hưởng các bất động sản xung quanh.

Xác lập theo thỏa thuận

Do nhu cầu cá nhân, các chủ thể có thể thỏa thuận với nhau về việc xác lập một quyền đối với bất động sản liền kề cho một bên chủ thể.

Sự thỏa thuận này phải là tự nguyện, không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

Và các chủ thể có liên quan cũng sẽ vì nhiều lý do khác nhau mà phải thỏa thuận về việc xác lập một quyền đối với bất động sản liền kề.

Xác lập theo di chúc

Di chúc là văn bản thể hiện ý chí đơn phương của người lập di chúc.

Khi một người có quyền đối với bất động sản lân cận, quyền đó có thể được "chuyển giao" cho những người thừa kế tài sản của họ để họ thuận tiện trong việc sử dụng đất trong tương lai.

Đây cũng là một biện pháp phòng ngừa để tránh bất kỳ xung đột nào với chủ sở hữu tài sản lân cận sau khi ông qua đời.

Do đó, việc định đoạt chỉ thể hiện ý chí đơn phương của người lập di chúc được ghi rõ trong nội dung của di chúc làm nền tảng xác lập quyền đối với bất động sản lân cận cho chủ thể khác.

Cá nhân nhận được đặc quyền này bằng cách soạn thảo di chúc có thể là người thừa kế (người cho).

Nội dung của quyền đối với bất động sản liền kề

Nội dung của quyền đối với bất động sản liền kề

Nội dung của quyền đối với bất động sản liền kề

Quyền về cấp và thoát nước

Đây là quyền địa dịch được xác lập theo địa thế, bất động sản hưởng quyền không nhất thiết phải là một bất động sản bị vây bọc.

Quyền đối với bất động sản liền kề này không dựa trên cơ sở phải có một sự “yêu cầu” từ chủ sở hữu của bất động sản hưởng quyền.

Do vị trí tự nhiên của các bất động sản mà dòng chảy của nước sẽ phải đi qua một bất động sản khác, khi đó chủ sở hữu của bất động sản mà dòng nước chảy qua sẽ phải dành ra một lối cho việc cấp, thoát nước.

Quyền về tưới, tiêu

Đây là quyền đối với đất liền kề với sản xuất nông nghiệp, trong đó nước là đầu vào cần thiết.

Thuật ngữ "người có quyền sử dụng đất canh tác" được xác định trong các khoản trên là:

Đất trước tiên phải được sử dụng cho mục đích nông nghiệp.

Đất sản xuất nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản - nông nghiệp được xếp vào loại đất nông nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai năm 2013.

Thứ hai, người có nhu cầu để xác lập quyền đối với bất động sản liền kề nói trên là “người có quyền sử dụng đất” chứ không phải “người sử dụng đất”.

Quyền về lối đi qua

Quyền về lối đi qua

Quyền về lối đi qua

Khi so sánh với các quyền dịch thuật địa lý khác, bản dịch địa lý của đoạn văn yêu cầu những điều sau:

Các lối đi thường xuyên cần thêm diện tích

Điều này rất phụ thuộc vào tài sản bị bao vây; nếu tài sản bị bao vây là một ngôi nhà, hành lang nói chung phải đủ rộng để cho phép người và xe máy đi vào.

Nếu tài sản bị bao vây là một doanh nghiệp sản xuất hoặc thương mại, nó phải đủ rộng để chứa ô tô và các phương tiện giao thông khác.

Lối đi phải được sử dụng thường xuyên

Việc ra vào bất động sản là chuyện thường xuyên (chưa kể bất động sản không có người sử dụng), chưa kể các đối tượng khác sẽ sử dụng lối đi đó với tư cách là người ngoài chủ sở hữu hợp pháp. gia đình, bạn bè và những người khác ...

Chủ sở hữu bất động sản được hưởng quyền có thể yêu cầu chủ sở hữu bất động sản được hưởng quyền hoàn trả.

Luật quy định các bên phải dành một phần đường cho những người bên trong trong trường hợp phân chia bất động sản, nghĩa là ai sử dụng phần tài sản nào có thể được chủ động lựa chọn ngay từ đầu.

Quyền mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc

Việc đấu nối đường dây truyền tải điện và đường dây thông tin này, giống như các quyền khác đối với đất thực lân cận, phải được thực hiện một cách hợp lý và thiết thực cho các bên đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của các bên. tài sản lân cận

Nếu dây điện gây hư hỏng, người sở hữu tài sản tiếp theo sẽ được bồi hoàn.

Những trường hợp sẽ bị chấm dứt quyền đối với bất động sản liền kề

Thứ nhất, tài sản bất động sản và quyền hưởng quyền được sở hữu bởi cùng một cá nhân

Nếu bất động sản được hưởng và bất động sản được hưởng đều thuộc sở hữu của cùng một người thì không thể đưa ra lập luận rằng chủ sở hữu bất động sản có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản kia mặc nhiên không được đưa ra. Mặc dù thực tế là hai thửa đất khác nhau, liền kề nhau nhưng cùng thuộc quyền sử dụng và quyền sở hữu của cùng một người. Do đó, chủ sở hữu có toàn quyền kiểm soát cách sử dụng, định đoạt và khai thác bất động sản đó.

Những trường hợp sẽ bị chấm dứt quyền đối với bất động sản liền kề

Những trường hợp sẽ bị chấm dứt quyền đối với bất động sản liền kề

Thứ hai, việc sử dụng và khai thác đất thực không còn đòi hỏi phải được hưởng các quyền nữa

Quyền đối với bất động sản lân cận xuất phát từ đặc điểm vốn có của hai mảnh đất, nhưng nó cũng phụ thuộc vào yêu cầu của từng người. Nếu chủ sở hữu bất động sản lân cận không còn yêu cầu các quyền thu được từ việc sử dụng và khai thác nó, thì yêu cầu đối với bất động sản liền kề cũng chấm dứt.

Thứ ba, phù hợp với thỏa thuận của các bên

Về bản chất, quyền đối với bất động sản lân cận xuất phát từ sự cần thiết phải bảo vệ quyền của các chủ thể trong việc sử dụng đất. Do đó, nếu các bên đồng ý không chuyển nhượng quyền đối với bất động sản xung quanh thì thỏa thuận đó sẽ được tòa án giữ nguyên miễn là không trái với pháp luật hoặc đạo đức xã hội.

Thứ tư, có những trường hợp khác theo quy định của pháp luật

Ngoài các nguyên nhân được liệt kê ở trên, quyền đối với tài sản có thể bị chấm dứt theo các quy định của pháp luật, có thể được thực hiện thông qua: bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp lý của Tòa án, cơ quan quản lý nhà ở hoặc quốc gia có liên quan. Đây là một quy định mở của BLDS 2015 vì những tình huống mới có thể làm cơ sở cho việc chấm dứt quyền đối với bất động sản phụ cận chắc chắn sẽ xảy ra trên thực tế.

Hy vọng với những chia sẻ trên có thể giúp bạn có thêm kiến thức về bất động sản nói chung và bất động sản liền kề nói riêng.