Tháng 7 năm 2021 ngày nào tốt để mua đất. Để đảm bảo cho gia chủ có được vận mệnh suôn sẻ trên mảnh đất mà mình mua, nên trước khi đi gia chủ nên tìm hiểu xem ngày tốt mua đất, giờ đẹp để có được cuộc sống an nhàn về sau này.

Xem ngày xấu tránh mua đất tháng 7 năm 2021

Tháng 7 năm 2021 dương lịch bắt đầu từ ngày 22/5/2021 đến 22/6/2021 âm lịch. Cần tránh mua nhà những ngày sau trong tháng 7 năm 2021

Ngày Tam nương

Bao gồm các ngày trong âm lịch hàng tháng: 3, 7, 13, 18, 22, 27

Ngày Nguyệt kỵ

Bao gồm các ngày cố định trong 1 tháng âm lịch hàng tháng: 5, 14, 23

Ngày Dương Công kỵ:

Trong tháng 7 năm 2021 thì ngày Dương Công Kỵ là ngày 3/6 âm lịch. Tính theo lịch âm thì mỗi tháng sẽ có 1 ngày bao gồm:

Ngày Thọ tử:

Trong tháng 7 năm 2021 thì ngày Thọ tử là ngày Mậu Tý và Bính Ngọ. Tính theo ngày tháng âm lịch thì trong mỗi tháng sẽ có 1 ngày Thọ tử khác nhau bao gồm:

Ngày Sát Chủ Dương:

  • Tháng 1: ngày Tý
  • Tháng 2, tháng 3, tháng 7, tháng 9: ngày Sửu
  • Tháng 4: ngày Tuất
  • Tháng 11: ngày Mùi
  • Tháng 5, tháng 6, tháng 8, tháng 10, tháng 12: ngày Thìn
  • Vậy trong tháng 7 năm 2021 thì ngày Sát Chủ Dương là ngày Thìn

Ngày Vãng Vong:

Tháng 7 năm 2021 ngày Vãng Vong là ngày Mão và ngày Ngọ. Theo âm lịch đây là ngày bách kỵ

Ngày Hắc Đạo

Xem ngày đẹp mua đất tháng 7 năm 2021

Người xưa có câu “an cư lạc nghiệp” do vậy việc mua đất xây nhà để làm ăn sinh sống là một việc rất quan trọng. Cũng như việc xem ngày đẹp để mua đất vậy.

Hãy cùng nghiên cứu trong danh sách dưới đây xem ngày tốt mua đất tháng 7 năm 2021

Xem ngày đẹp mua đất tháng 7 năm 2021

Xem ngày đẹp mua đất tháng 7 năm 2021

Thứ

Ngày dương

Ngày âm

Thông tin

Thứ ba

13/07

04/06

Trực Bình

Thứ ba

20/07

11/06

Trực Khai

Chủ Nhật

25/07

16/06

Trực Bình

Thứ Hai

26/07

17/06

Trực Định

Xem ngày tốt mua đất theo tuổi

Muốn xem ngày tốt mua đất ta không chỉ chọn ngày đẹp mà còn phải chọn ngày hợp tuổi và giờ hợp tuổi. Hãy cùng theo dõi mục dưới đây để có thông tin chi tiết về xem ngày tốt mua đất theo tuổi của gia chủ.

Gia chủ tuổi Tý

Gia chủ tuổi tý

Gia chủ tuổi tý

Dưới đây là danh sách những ngày tốt mua đất cho gia chủ tuổi Canh Tý, Nhâm Tý, Giáp Tý, Mậu Tý và Bính Tý trong tháng 7 năm 2021

Ngày dương

Ngày âm

Ngày tốt

Giờ hoàng đạo

13/07

04/06

Trực Bình

3h - 5h, 7h - 11h, 15h - 19h, 21h - 23h

20/07

11/06

Trực Khai

1h-3h, 7h-9h, 11h-15h, 19h-23h

25/07

16/06

Trực Bình

3h - 5h, 7h - 11h, 15h - 19h, 21h - 23h

26/07

17/06

Trực Định

1h-3h, 7h-9h, 11h-15h, 19h-23h

Gia chủ tuổi Sửu

Gia chủ tuổi Sửu

Gia chủ tuổi Sửu

Dưới đây là danh sách những ngày tốt mua đất cho gia chủ tuổi Tân Sửu, Quý Sửu, Ất Sửu, Kỷ Sửu và Đinh Sửu trong tháng 7 năm 2021

Ngày dương

Ngày âm

Ngày tốt

Giờ hoàng đạo

20/07

11/06

Trực Khai

1h-3h, 7h-9h, 11h-15h, 19h-23h

26/07

17/06

Trực Định

1h-3h, 7h-9h, 11h-15h, 19h-23h

Gia chủ tuổi Dần

Gia chủ tuổi Dần

Gia chủ tuổi Dần

Dưới đây là danh sách những ngày tốt mua đất cho gia chủ tuổi Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần, Canh Dần, Nhâm Dần trong tháng 7 năm 2021

Ngày dương

Ngày âm

Ngày tốt

Giờ hoàng đạo

13/07

04/06

Trực Bình

3h - 5h, 7h - 11h, 15h - 19h, 21h - 23h

25/07

16/06

Trực Bình

3h - 5h, 7h - 11h, 15h - 19h, 21h - 23h

Gia chủ tuổi Mão

Gia chủ tuổi Mão

Gia chủ tuổi Mão

Dưới đây là danh sách những ngày tốt mua đất cho gia chủ tuổi Quý Mão, Tân Mão, Đinh Mão, Ất Mão, Kỷ Mão trong tháng 7 năm 2021

Ngày dương

Ngày âm

Ngày tốt

Giờ hoàng đạo

13/07

04/06

Trực Bình

3h - 5h, 7h - 11h, 15h - 19h, 21h - 23h

20/07

11/06

Trực Khai

1h-3h, 7h-9h, 11h-15h, 19h-23h

25/07

16/06

Trực Bình

3h - 5h, 7h - 11h, 15h - 19h, 21h - 23h

26/07

17/06

Trực Định

1h - 3h, 7h - 9h, 11h - 15h, 19h - 23h

Gia chủ tuổi Thìn

Gia chủ tuổi thìn

Gia chủ tuổi thìn

Dưới đây là danh sách những ngày tốt mua đất cho gia chủ tuổi Mậu Thìn, Nhâm Thìn, Canh Thìn, Giáp Thìn, Giáp Thìn, Bính Thìn trong tháng 7 năm 2021

Ngày dương

Ngày âm

Ngày tốt

Giờ hoàng đạo

20/07

11/06

Trực Khai

1h-3h, 7h-9h, 11h-15h, 19h-23h

26/07

17/06

Trực Định

1h-3h, 7h-9h, 11h-15h, 19h-23h

Gia chủ tuổi Tỵ

Gia chủ tuổi tỵ

Gia chủ tuổi tỵ

Dưới đây là danh sách những ngày tốt mua đất cho gia chủ tuổi Kỷ Tỵ, Quý Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Tân Tỵ trong tháng 7 năm 2021

Ngày dương

Ngày âm

Ngày tốt

Giờ hoàng đạo

13/07

04/06

Trực Bình

3h - 5h, 7h - 11h, 15h - 19h, 21h - 23h

20/07

11/06

Trực Khai

1h-3h, 7h-9h, 11h-15h, 19h-23h

25/07

16/06

Trực Bình

3h - 5h, 7h - 11h, 15h - 19h, 21h - 23h

Gia chủ tuổi Ngọ

Gia chủ tuổi ngọ

Gia chủ tuổi ngọ

Dưới đây là danh sách những ngày tốt mua đất cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Ngọ trong tháng 7 năm 2021

Ngày dương

Ngày âm

Ngày tốt

Giờ hoàng đạo

13/07

04/06

Trực Bình

3h - 5h, 7h - 11h, 15h - 19h, 21h - 23h

20/07

11/06

Trực Khai

1h-3h, 7h-9h, 11h-15h, 19h-23h

25/07

16/06

Trực Bình

3h - 5h, 7h - 11h, 15h - 19h, 21h - 23h

26/07

17/06

Trực Định

1h-3h, 7h-9h, 11h-15h, 19h-23h

Gia chủ tuổi Mùi

Gia chủ tuổi mùi

Gia chủ tuổi mùi

Dưới đây là danh sách những ngày tốt mua đất cho gia chủ tuổi Tân Mùi, Ất Mùi, Quý Mùi, Kỷ Mùi, Đinh Mùi trong tháng 7 năm 2021

Ngày dương

Ngày âm

Ngày tốt

Giờ hoàng đạo

20/07

11/06

Trực Khai

1h-3h, 7h-9h, 11h-15h, 19h-23h

26/07

17/06

Trực Định

1h-3h, 7h-9h, 11h-15h, 19h-23h

Gia chủ tuổi Thân

Gia chủ tuổi thân

Gia chủ tuổi thân

Dưới đây là danh sách những ngày tốt mua đất cho gia chủ tuổi Nhâm Thân, Mậu Thân, Canh Thân, Bính Thân, Giáp Thân trong tháng 7 năm 2021

Ngày dương

Ngày âm

Ngày tốt

Giờ hoàng đạo

13/07

04/06

Trực Bình

3h - 5h, 7h - 11h, 15h - 19h, 21h - 23h

25/07

16/06

Trực Bình

3h - 5h, 7h - 11h, 15h - 19h, 21h - 23h

Gia chủ tuổi Dậu

Gia chủ tuổi dậu

Gia chủ tuổi dậu

Dưới đây là danh sách những ngày tốt mua đất cho gia chủ tuổi Kỷ Dậu, Quý Dậu, Tân Dậu, Đinh Dậu, Ất Dậu trong tháng 7 năm 2021

Ngày dương

Ngày âm

Ngày tốt

Giờ hoàng đạo

20/07

11/06

Trực Khai

1h-3h, 7h-9h, 11h-15h, 19h-23h

26/07

17/06

Trực Định

1h-3h, 7h-9h, 11h-15h, 19h-23h

Gia chủ tuổi Tuất

Gia chủ tuổi tuất

Gia chủ tuổi tuất

Dưới đây là danh sách những ngày tốt mua đất cho gia chủ tuổi Bính Tuất, Canh Tuất, Giáp Tuất, Nhâm Tuất, Mậu Tuất trong tháng 7 năm 2021

Ngày dương

Ngày âm

Ngày tốt

Giờ hoàng đạo

13/07

04/06

Trực Bình

3h - 5h, 7h - 11h, 15h - 19h, 21h - 23h

20/07

11/06

Trực Khai

1h-3h, 7h-9h, 11h-15h, 19h-23h

25/07

16/06

Trực Bình

3h - 5h, 7h - 11h, 15h - 19h, 21h - 23h

26/07

17/06

Trực Định

1h-3h, 7h-9h, 11h-15h, 19h-23h

Gia chủ tuổi Hợi

Gia chủ tuổi hợi

Gia chủ tuổi hợi

Dưới đây là danh sách những ngày tốt mua đất cho gia chủ tuổi Tân Hợi, Ất Hợi, Đinh Hợi, Quý Hợi, Kỷ Hợi trong tháng 7 năm 2021

Ngày dương

Ngày âm

Ngày tốt

Giờ hoàng đạo

13/07

04/06

Trực Bình

3h - 5h, 7h - 11h, 15h - 19h, 21h - 23h

20/07

11/06

Trực Khai

1h-3h, 7h-9h, 11h-15h, 19h-23h

25/07

16/06

Trực Bình

3h - 5h, 7h - 11h, 15h - 19h, 21h - 23h

26/07

17/06

Trực Định

1h-3h, 7h-9h, 11h-15h, 19h-23h

Trên đây là những thông tin chi tiết nếu gia chủ muốn xem ngày tốt mua đất theo tuổi trong tháng 7 năm 2021. Mong những thông tin trong bài viết trên đây sẽ giúp ích cho các bạn trong việc lựa chọn ra ngày đẹp cũng như giờ đẹp để sở hữu được mảnh đất của mình. Chúc các bạn thành công!