Tiến Độ Dự Án Căn Hộ Vinhomes Golden River

– Dự kiến tháng 12/2017 bàn giao tháp căn hộ Aqua 4.

– Dự kiến hoàn thành tổng thể dự án: Tháng 3/2018

IMG_0298