Quảng Ngãi thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và là một tỉnh ven biển và nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. Khu vực Dung Quất của Tỉnh Quảng Ngãi được Chính phủ lựa chọn để xây dựng nhà máy lọc. Đây là nhà máy dầu đầu tiên của cả nước ta, qua đó góp phần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế của tỉnh đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thu hút nhiều nhà đầu tư đến. Do đó nên việc tìm hiểu thông tin về bản đồ quy hoạch thành phố Quảng Ngãi là thật sự cần thiết.

Quy mô và tính chất lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi

Bản đồ quy hoạch thành phố Quảng Ngãi của tỉnh Quảng Ngãi được lập từ giai đoạn 2021- 2030, bao gồm tất cả địa giới của tỉnh và khu vực trọng điểm là thành phố Quảng Ngãi với diện tích là 5.135,2 km. Phạm vi quy mô lập quy hoạch được giới hạn bởi những vùng sau:

 • Phía đông của tỉnh giáp Biển Đông có chiều dài đường bờ biển là 144 km
 • Phía bắc thì giáp tỉnh Quảng Nam và chiều dài đường địa giới là 98 km
 • Phía nam có vị trí giáp tỉnh Bình Định và đường địa giới có chiều dài 83km
 • Phía tây giáp tỉnh Kon Tum với đường địa giới có chiều dài 79 km
 • Phía tây nam của khu vực này giáp tỉnh Gia Lai với đường địa giới dài khoảng 10 km.

Tỉnh Quảng Ngãi bao gồm 13 đơn vị hành chính trực thuộc, 1 thành phố, 1 thị xã và 11 huyện.

Bản đồ quy hoạch thành phố Quảng Ngãi có tính chất vùng đặc trưng như sau:

 • Là một một vùng thuộc kinh tế trọng điểm của miền Trung, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội,mục tiêu là trở thành tỉnh công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại.
 • Với mục tiêu phát triển trên nên nơi này sẽ ưu tiên phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp lọc hóa dầu, công nghiệp về phụ trợ và phát triển kinh tế biển. Chú trọng đến công nghiệp hàng hải, khai thác thủy sản và dịch vụ ngành biển.
 • Là trung tâm giao thương quốc tế trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương với các tỉnh như Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan và Bắc Campuchia
 • Quảng Ngãi cũng là vùng có nhiều di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và di tích lịch sử cách mạng.
 • Là vùng giữ vị trí quan trọng đối an ninh quốc phòng, bảo đảm giữ vững chủ quyền biển đảo của Quốc gia.

Bản đồ hành chính tỉnh Quảng Ngãi

Bản đồ hành chính tỉnh Quảng Ngãi

Thông tin bản đồ quy hoạch thành phố Quảng Ngãi

Quảng Ngãi có mô hình phát triển chính về công nghiệp, du lịch văn hóa, sinh thái,dịch vụ thương mại, giáo dục và nông, lâm, ngư nghiệp. Phát triển mô hình tổng thể xoay quanh các các đô thị cấp tỉnh, đô thị đặc thù của tỉnh.

Khu vực phát triển kinh tế chủ đạo của tỉnh xây dựng theo các tuyến giao thông huyết mạch là đường Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi thuộc quốc lộ 1, quốc lộ 24, quốc lộ 24B, đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh.

Các trục hành lang phát triển kinh tế trong bản đồ quy hoạch thành phố Quảng Ngãi bao gồm những khu vực sau:

 • Hành lang phát triển kinh tế Bắc – Nam: trọng tâm là khu vực Dung Quất của thành phố Quảng Ngãi có gắn kết với Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ. Để tập trung phát triển công nghiệp, thương mại du lịch và nông nghiệp.
 • Khu vực ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh sẽ là nơi tạo nên mối liên kết kinh tế biển của các khu vực trong cả nước. Ở đây sẽ tập trung vào phát triển các ngành đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, giao thông biển và du lịch biển. Đồng thời sẽ kết hợp để xây dựng tuyến phòng biển bảo đảm an ninh – quốc phòng.
 • Khu vực tập trung phát triển du lịch sinh thái văn hóa văn hóa, nông lâm nghiệp sẽ thuộc tuyến hành lang Dung Quất – Trà Bồng – Trà My. Dung Quất kết nối với các huyện phía Tây Quảng Nam, Quảng Ngãi và nước láng giềng như Nam Lào, Đông Bắc Campuchia, Thái Lan. Phục vụ cho mục đích phát triển trên cũng có Tuyến hành lang kinh tế Sa Kỳ – thành phố Quảng Ngãi – Sơn Hà – Sơn Tây – Đăk Tô.

Bản đồ quy hoạch thành phố Quảng Ngãi

Bản đồ quy hoạch thành phố Quảng Ngãi

Các tiểu vùng phát triển kinh tế trong bản đồ quy hoạch thành phố Quảng Ngãi.

Bản đồ quy hoạch thành phố Quảng Ngãi thể hiện các tiểu vùng kinh tế chủ lực như Dung Quất – Bình Sơn – Sơn Tịnh. Khu vực này gắn liền với các khu công nghiệp nặng, cảng biển nước sâu, các đô thị như Vạn Tường, Châu Ổ, , Bình Long, Sa Kỳ, Dốc Sỏi.

Khu công nghiệp Quảng Phú và các đô thị xung quanh với vùng kinh tế thành phố.

Tiểu vùng kinh tế Thạch Trụ – Đức Phổ – Sa Huỳnh: phát triển du lịch văn hóa thương mại.

Và tiểu vùng kinh tế phía tây gồm 6 huyện miền núi với trọng tâm là thị trấn Di Lăng thuộc huyện Sơn Hà.

Phân bố các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Bản đồ quy hoạch thành phố Quảng Ngãi thể hiện sự tập trung của các khu công nghiệp. Theo quy hoạch thành phố thì bố trí 11 khu công nghiệp, trong đó có 05 khu công nghiệp thuộc khu vực kinh tế Dung Quất và tổng diện tích khu vực này khoảng 11.800ha.

Bố trí 21 cụm công nghiệp ở các huyện với tổng diện tích là 282 ha.

Bản đồ quy hoạch về việc sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch về việc sử dụng đất

Phân bố các khu du lịch, dịch vụ thương mại.

Bản đồ quy hoạch thành phố Quảng Ngãi bao gồm cách bố trí các khu du lịch dịch, vui chơi, giải trí, tham quan du lịch văn hóa lịch sử. Quy hoạch gồm 10 khu du lịch với tổng diện tích là 2.877ha.

Tổ chức mạng lưới đô thị

Với mục tiêu đến năm 2025 thì toàn tỉnh sẽ đạt 19 đô thị. Trong đó sẽ có 01 đô thị loại II là thành phố Quảng Ngãi, 01 đô thị loại III là Dung Quất, 02 đô thị loại IV là Đức Phổ và Di Lăng, 15 đô thị loại V. Đô thị loại V bao gồm các thị trấn huyện, thị trấn trực thuộc huyện và đô thị mới. Bao gồm các khu vực Châu Ổ, La Hà, Chợ Chùa, Sơn Tịnh mới, Mộ Đức, Trà Niu, Trà Xuân, Ba Tơ, Sơn Tây, Lý Sơn, Minh Long, Sông Vệ, Nam Sông Vệ, Ba Vì, Thạch Trụ.

bản đồ quy hoạch thành phố Quảng Ngãi tính đến năm 2030 sẽ đạt mục tiêu có 21 đô thị trong toàn tỉnh. Trong đó có 01 đô thị loại II là thành phố Quảng Ngãi, 01 đô thị loại III là khu vực Dung Quất, 03 đô thị loại IV bao gồm Đức Phổ, Di Lăng, Châu Ô và 16 đô thị loại V. Những đô thị loại V là các thị trấn huyện, thị trấn trực thuộc huyện và các đô thị mới. Bao gồm Sơn Tịnh mới, Chợ Chùa, La Hà, Mộ Đức, Trà Xuân, Trà Niu, Sơn Tây, Lý Sơn, Ba Tơ, Minh Long, Sông Vệ, Nam Sông Vệ, Ba Vì, Thạch Trụ, Trà Bình, Quán Lát.

Hệ thống các điểm dân cư nông thôn

Bản đồ quy hoạch thành phố Quảng Ngãi cơ bản vẫn giữ nguyên hình thái phân bố của các điểm dân cư nông thôn. Quy mô tổng thể có 162 xã, tập trung khoảng 32 trung tâm phát triển tại cụm xã và 130 trung tâm phát triển tại các trung tâm xã.

Quy hoạch Quảng Ngãi theo hướng hiện đại hóa

Quy hoạch Quảng Ngãi theo hướng hiện đại hóa

Các điểm dân cư nông thôn được phân bố dựa vào định hướng về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế của toàn vùng. Địa điểm để xây dựng hệ thống điểm dân cư nông thôn phải thuận tiện về mặt giao thông, phù hợp tập quán sinh hoạt và tình hình sản xuất, đáp ứng yêu cầu người dân.

Trong điểm dân cư tập trung được xây dựng ưu tiên các khu chức năng chính như trung tâm hành chính, trung tâm văn hóa, dịch vụ thương mại. Hạn chế việc phát triển các điểm dân cư ở hai bên quốc lộ, tỉnh lộ.

Hi vọng những thông tin hữu ích về bản đồ quy hoạch thành phố Quảng Ngãi và thông tin quy hoạch này sẽ giúp bạn tìm ra cho mình hướng đầu tư đúng đắn.