Bầu Đức thì 4 lần thi trượt đại học, gia cảnh khó khăn. Công Phượng được cho là “Hàng Thải” vì sức khỏe kém và người nhỏ. Còn bạn thì sao? Liệu “Thiên Tài Có Phải Do Số Phận” ???

Doan-nguyen-duc-bat-dong-san-express
Dang-le-nguyen-vu-bat-dong-san-express
Nguyen-cong-phuong-bat-dong-san-express
do-nhat-nam-bat-dong-san-express
lam-vinh-hai-bat-dong-san-express
nguyen-thi-anh-vien-bat-dong-san-express

Đừng bao giờ quên rằng, thành công luôn đồng hành cùng những khó khăn thất bại, và sau những khó khăn thất bại ấy chính là thành công. Thế nên, hãy kiên cường, hãy mạnh mẽ để tìm kiếm những gì thuộc về chính bạn, vì mục đích bạn đã đặt ra