Sổ đỏ là nơi lưu giữ thông tin liên quan đến quyền sở hữu đất và các thông tin liên quan. Đối với những người có kinh nghiệm thì việc đọc sổ đỏ rất dễ dàng. Những thực tế không phải ai cũng hiểu rõ và đọc được sổ đỏ có các thông tin gì cần nắm, ví dụ như người đứng tên sổ đỏ có quyền gì? Hãy cùng http://batdongsanexpress.vn/ tìm hiểu về các thông tin này nhé.

Sổ đỏ là gì?

Sổ đỏ là cái tên phổ biến được sử dụng thay cho Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất. Cái tên này xuất phát từ việc bìa cuốn sổ này có màu đỏ. Tuy nhiên, Pháp luật chỉ quy định tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng là hợp lệ trong khi sổ đỏ chỉ là tên gọi phổ biến, không có tính hợp pháp. Có những giai đoạn khác nhau mà sổ đỏ có những cái tên chính thức khác nhau như:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở;
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Kể từ ngày 10/12/2009, sổ đỏ được Bộ Tài nguyên và Môi trường áp dụng cái tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận có bìa màu hồng) trên phạm vi cả nước.

Để được cơ quan nhà nước cấp sổ đỏ, người sở hữu quyền sử dụng đất cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo yêu cầu để nộp hồ sơ, thủ tục cấp quyền sở hữu đất. Các giấy tờ bao gồm:

 • Đơn đăng ký được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu Mẫu số 04a/ĐK.
 • Các giấy chứng từ xác nhận đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, các giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai và các tài sản gắn liền với đất.
 • Ngoài 2 loại giấy này thì còn phải nộp các loại giấy tờ khác theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.
 • Nộp giấy chứng minh quyền sở hữu tài sản trong trường hợp bạn nộp hồ sơ đăng ký được cấp giấy quyền sở hữu tài sản liên quan đến đất.

Sổ đỏ là gì?

Sổ đỏ là gì?

Người đứng tên sổ đỏ có quyền gì?

Người đứng tên sổ đỏ có quyền gì theo quy định của pháp luật?

Những quyền lợi và lợi ích của người đứng tên sổ đỏ sẽ bao gồm:

 • Quyền sử dụng: người đứng tên sổ đỏ có quyền sở hữu tài sản là đất đai dựa trên ý chí riêng, với điều kiện không gây ảnh hưởng đến các bên khác như lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích cộng đồng, quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người khác.
 • Quyền định đoạt: người đứng tên sổ đỏ hay còn gọi là người sở hữu có quyền định đoạt, chuyển nhượng, tiêu dùng hoặc tiêu hủy tài sản.
 • Người đứng tên sổ đỏ được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất một cách hợp pháp từ các cơ quan có thẩm quyền. Với giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, người đứng tên sổ đỏ sẽ có quyền sở hữu nhà và các tài sản khác liên quan đến đất.
 • Được bảo đảm về quyền lợi từ các kết quả đầu tư từ đất đai sở hữu trên sổ đỏ
 • Được Nhà nước đảm bảo quyền lợi khi bị xâm phạm về lợi ích hợp pháp về đất đai.
 • Trường hợp nhà nước có quyết định thu hồi đất thì sẽ được đền bù theo đúng với quy định.
 • Người đứng tên sổ đỏ được quyền chuyển đổi hoặc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế hay tặng lại, được quyền thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất và quyền hạn chế sử dụng với các khu đất liền kề.

Ngoài ra, người đứng tên sổ đỏ còn có những quyền hợp pháp sau đây:

 • Quyền bất khả xâm phạm về nhà ở được ghi rõ trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất hợp pháp của mình
 • Được toàn quyền sử dụng vào những mục đích mà không bị pháp luật nghiêm cấm
 • Được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nếu xây dựng nhà ở trên khu đất
 • Được toàn quyền bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng lại, được thế chấp, được quyền cấp vốn, cho người khác mượn, cho các bên khác ở nhờ, được ủy quyền nhà ở của mình.
 • Được quyền sử dụng các tiện ích công cộng được xây dựng trên khu đất có cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất hợp pháp
 • Được quyền bảo trì, sửa chữa, xây dựng hoặc phá dở
 • Được bồi thường theo đúng quy định của pháp luật khi nhà nước trưng thu, thu hồi
 • Được quyền khiếu kiện, khiếu nại khi các quyền và lợi ích hợp pháp về đất và các tài sản liên quan đến đất bị xâm phạm.

Người đứng tên sổ đỏ có quyền gì?

Người đứng tên sổ đỏ có quyền gì?

Quyền lợi của người đứng tên sổ đỏ có từ hai người là gì?

Với nhiều hơn một người đứng tên sổ đỏ có quyền gì? Hãy cùng tìm hiểu qua các nội dung như sau.

Trường hợp người đứng tên là vợ và chồng

Đây là trường hợp đất được 2 vợ chồng đứng tên trong Giấy xác nhận quyền sở hữu đất. Đây có thể là tài sản do cả hai cùng tạo ra trong quá trình hôn nhân qua các hoạt động như: lao động, sản xuất kinh doanh và các hoạt động sinh lợi nhuận khác mà không bị pháp luật cấm.

Với trường hợp thì cả 2 người vợ và chồng đều có đầy đủ các quyền lợi như một người đã nếu ở nội dung ở trên.

Tuy nhiên, nếu 1 người muốn quyết định các hoạt động trên khu đất đó như chuyển nhượng, trao tặng, thi công vân vân thì phải có sự đồng thuận của cả vợ và chồng. Sự đồng thuận sẽ được xác nhận qua chữ ký của cả vợ lẫn chồng.

Trong trường hợp cả 2 ly dị thì tài sản đất phải được chia theo tỷ lệ 50/50 và lợi tức sinh ra từ đất và các hoạt động liên quan đến đất đó cũng phải chia theo tỷ lệ 50/50.

Trường hợp người đứng tên sổ đỏ có trên 2 người

Các trường hợp sổ đỏ hay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được sở hữu trên 2 người bao gồm:

 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất được cấp cho các bên hoặc cấp cho một bên đại diện và sự đồng thuận và xác nhận của các bên còn lại.
 • Nhiều người sở hữu quyền sử dụng đất qua việc trao tặng, thừa kế và có văn bản phân chia theo đúng quy định của pháp luật.

Với trường hợp này, các bên đứng tên sở đỏ sẽ có những quyền lợi và nghĩa vụ như sau:

 • Không được tự ý thực hiện các hoạt động liên quan đến khu đất đó và các tài sản liên quan đến đất khi chưa có được sự đồng thuận giữa tất cả các cá nhân có tên trên sổ đỏ. Để xác nhận sự đồng thuận thì cần có xác nhận chữ ký của tất cả các cá nhân trên.
 • Hoa lợi, lợi tức sinh ra từ các hoạt động không vi phạm pháp luật trên khu đất phải được chia đúng theo tỷ lệ đã được nêu trong văn bản phân chia.
 • Sẽ tùy thuộc vào tỷ lệ sở hữu đã được nêu trong văn bản mà người đứng tên trên sổ đỏ sẽ hưởng các điều kiện và quyền tương ứng. Và các cá nhân có tên trong sổ đỏ không được xâm phạm tỷ lệ sở hữu của các bên còn lại.
 • Với trường hợp khu đất được cho, tặng, thừa kế không nêu rõ tỷ lệ phần trăm sở hữu thì lợi tích sinh ra từ khu đất và tài sản liên quan đến đất đó sẽ được chia đều theo đúng quy định của pháp luật.
 • Các trường hợp cùng nhau hùn hạp để sở hữu quyền sử dụng đất không ghi rõ tỷ lệ phần trăm thì lợi tức sinh ra từ đất hay các tài sản liên quan tới đất sẽ được phân chia dựa trên số tiền bỏ ra ban đầu.

Quyền lợi của người đứng tên sổ đỏ có từ hai người là gì?

Quyền lợi của người đứng tên sổ đỏ có từ hai người là gì?

Như vậy, http://batdongsanexpress.vn/ vừa chia sẻ đến bạn đọc các thông tin liên quan đến việc người đứng tên sổ đỏ có quyền gì. Người đứng tên sổ đỏ hay người sở hữu quyền sử dụng đất sẽ hưởng đầy đủ các quyền cũng như nghĩa vụ đã được pháp luật quy định.