Khai thuế thu nhập cá nhân khi thực hiện việc chuyển nhượng đất, tặng đất hay bất cứ hình thức nào liên quan đến đất là một yêu cầu bắt buộc người dân phải thực hiện. Những thông tin cần phải kê khai sẽ có trong một mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng đất. Bước này tuy thấy khá đơn giản, nhưng phải mất nhiều thời gian để tìm hiểu và nhập vào mẫu nên cần sự đúng đắn, chính xác. Việc khai thuế đúng ngay từ đầu sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được thời gian, không phải chỉnh sửa nhiều lần.

Những thông tin trong mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng đất.

Có nhiều mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng đất nhưng nhìn chung đều có những nội dung đều giống nhau. Các thông tin cơ bản cần có trong mẫu tờ khai thuế bao gồm phần cá nhân tự khai thông tin và phần xác định giá trị đất và tính thuế của cơ quan chuyên trách.

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng đất

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng đất

Phần cá nhân tự kê khai

Cá nhân, hộ gia đình có trách nhiệm ghi đúng, chính xác những thông tin trong phần này của mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng đất bao gồm:

 • Thông tin của người chuyển nhượng: Họ và tên, số CMND, nơi cấp, ngày cấp. Địa chỉ người chuyển nhượng, số điện thoại. Giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà số bao nhiêu, cấp ngày mấy và do cơ quan nào cấp. Hợp đồng mua bán nhà ở số mấy và ngày được ghi trong hợp đồng. Ngày lập, nơi lập hợp đồng chuyển nhượng bất động sản nếu là đất mua bán hoặc đổi có ngày chứng thực và tên cơ quan chứng thực.
 • Thông tin người được chuyển nhượng đất: Họ tên người nhận chuyển nhượng, số CMND. Đơn xin chuyển nhượng đất gồm có thông tin ngày lập, ngày chứng thực và cơ quan chứng thực đơn xin chuyển nhượng.
 • Loại đất, bất động sản được chuyển nhượng gồm các thông tin: quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà, quyền thuê đất.
 • Đặc điểm đất, bất động sản chuyển nhượng bao gồm địa chỉ thửa đất, vị trí thửa đất, loại đất và diện tích. Nguồn gốc của đất, thông tin này có ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giá trị đất theo thực tế, phần này không bắt buộc phải ghi vào. Nếu có nhà gắn liền với đất thì kê khai luôn thông tin loại nhà và cấp nhà, diện tích, nguồn gốc và giá trị của ngôi nhà.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, đó là loại thu nhập từ việc chuyển nhượng hay được tặng, thừa kế lại.
 • Giá trị của đất được chuyển nhượng
 • Thu nhập miễn thuế
 • Thuế thu nhập cá nhân được tính bằng giá chuyển nhượng đất – thu nhập miễn thuế x 2%.
 • Phần ghi chú những hồ sơ liên quan kèm theo.

Điền tờ khai thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng đất theo mẫu

Điền tờ khai thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng đất theo mẫu

Phần xác định giá trị đất và tính thuế của cơ quan chuyên trách

Thông tin trong phần này gồm có những nội dung sau:

 • Tên người nộp thuế, mã số thuế nếu có.
 • Loại bất động sản chuyển nhượng: quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà, quyền thuê đất
 • Đặc điểm bất động sản chuyển nhượng gồm các thông tin thửa đất số, tờ bản đồ số ( có ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Địa chỉ thửa đất, loại đất, loại đường, khu vực, vị trí đất, cấp nhà, loại nhà, hạng nhà. Tỷ lệ tính theo % chất lượng còn lại của nhà. Diện tích đất, đơn giá trên một mét vuông đất và tổng giá trị đất. Nếu có nhà gắn liền với đất thì tính luôn diện tích nhà, tổng giá trị nhà.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng đất: Giá chuyển nhượng đất, giá để tính lệ phí trước bạ nhà được tính bằng tổng giá trị nhà + tổng giá trị đất.Thu nhập được miễn thuế ( được quy định trong Luật thuế thu nhập cá nhân trong điều 4).
 • Thuế phải nộp bằng giá chuyển nhượng đất – thu nhập được miễn thuế x 2% nếu giá chuyển nhượng lớn hơn thu nhập miễn thuế. Còn ngược lại thì sẽ tính bằng giá tính lệ phí trước bạ - thu nhập được miễn thuế x 2%.
 • Những trường hợp được miễn thuế thu nhập có ghi trong mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng đất phải có sự xác nhận của cơ quan thuế.

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Trước khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, điền vào mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng đất thì chủ đất phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật. Đất đó phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng. Đất không có tranh chấp hay bi kê biên và đất còn trong thời gian sử dụng.

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thủ tục chuyển nhượng, sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng được thực hiện qua các bước như sau:

 • Người sử dụng nộp hồ sơ lên văn phòng đăng ký đất đai bao gồm đơn đăng ký biến động đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã công chứng. Bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tờ khai lệ phí trước bạ, mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng đất. Bản sao có chứng thực CMND, hộ khẩu.
 • Nhân viên văn phòng quản lý đất đai kiểm tra hồ sơ đã nộp. Nếu đã đầy đủ theo quy định thì gửi thông tin lên cơ quan thuế để xác nhận và thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính. Nghĩa vụ tài chính là các khoản chi phí phải nộp khi thực hiện việc chuyển nhượng đất. Đồng thời, xác nhận nội dung biến động vào giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, dữ liệu đất đai. Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng. Trước khi cấp giấy quyền sử dụng đất thì phải được cơ quan có thẩm quyền xem xét và phê duyệt.
 • Quy định thời gian giải quyết hồ sơ không quá 15 ngày kể từ ngày nộp.

Các nghĩa vụ mà người sử dụng đất phải thực hiện khi chuyển nhượng đất

Sau khi xét duyệt việc chuyển nhượng đất, người sử đất phải thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Sử dụng đúng mục đích sử dụng đất được ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. sử dụng đúng ranh giới thửa đất, không được phép lấn chiếm ranh giới. Thực hiện các nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ tài chính khi thực hiện việc chuyển nhượng đất

Nghĩa vụ tài chính khi thực hiện việc chuyển nhượng đất

Tóm lại qua bài viết trên, các bạn đã biết những thông tin có trong một mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng đất. Những điều kiện và thủ tục, nghĩa vụ phải thực hiện khi chuyển đổi đất. Qua đó nắm được kiến thức cơ bản khi có nhu cầu chuyển nhượng đất, thực hiện đúng ngay từ đầu để có kết quả sớm, không mất thời gian chỉnh sửa, bổ sung và chờ đợi.