MẶT BẰNG VINHOMES CENTRAL PARK

mat-bang-vinhomes-central-park

park-1-vinhomesMặt bằng Park 1,2 
park-1-vinhomes-central-park

Tòa Park 5

12

Mặt bằng Landmark 1

 

18

Mặt bằng Landmark 2, 3


so-do-mat-bang-the-central-4

Mặt bằng Central 1

 

 

Mat-bang-C2-TANG-2-22-24-31

Mặt bằng Central 2

Sales Kit C3 New 1.12 FA

Mặt bằng Central 3

 

vinhomes-central-park_5Mặt bằng Park 6

Dự án nổi bật

Đối tác
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VN

Ngân hàng

NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VN
NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VPBANK

Ngân hàng

NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VPBANK
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
QUÂN ĐỘI

Ngân hàng

QUÂN ĐỘI
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ TP.HCM

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ TP.HCM