MẶT BẰNG VÀ THIẾT KẾ 3 LOẠI BIỆT THỰ MARINA HILL VILLA NHA TRANG

thiết kế marina hill villa nha trang

Thiết kế quần thể biệt thự tại dự án Marina Hill Villa Nha Trang

1. BIỆT THỰ ĐƠN LẬP MARINA HILL (MELIA VILLA)

2. BIỆT THỰ SONG LẬP MARINA HILL (MAIA VILLA)

3. BIỆT THỰ VIP MARINA HILL (MERILL VILLA)