MẶT BẰNG THIẾT KẾ DỰ ÁN CĂN HỘ HÀ ĐÔ 756 SÀI GÒN –HADO CENTROSA GARDEN

Mặt bằng quy hoạch tổng thể dự án căn hộ Hà Đô 756 Sài Gòn (Dự án Z756)

QUY HOẠCH KHU NHÀ PHỐ HÀ ĐÔ 756 SÀI GÒN (DỰ ÁN Z756)

Tổng thể quy hoạch khu nhà phố thấp tầng Hà Đô 756 Sài Gòn từ LK1 – LK8

NHÀ PHỐ LIỀN KẾ LK1 – HÀ ĐÔ 756 SÀI GÒN
– Số lượng: 20 căn nhà phố
– Diện tích: 5.5 x 15m
– Số tầng: 5 tầng (1 trệt 4 lầu).

Mặt bằng thiết kế điển hình nhà phố Hà Đô – Mẫu LK 1

NHÀ PHỐ LIỀN KẾ LK2, LK5, LK6 – HÀ ĐÔ 756 SÀI GÒN
– Số lượng: 14 căn nhà phố
– Diện tích: 5.5×16m
– Số tầng: 4 tầng (1 trệt 3 lầu)

Mặt bằng thiết kế điển hình nhà phố Hà Đô – Mẫu LK2, LK5, LK6

NHÀ PHỐ LIỀN KẾ LK3, LK4 – HÀ ĐÔ 756 SÀI GÒN
– Số lượng: 10 căn
– Diện tích: 8 x 14.7
– Số tầng: 4 tầng (1 trệt 3 lầu)

Mặt bằng thiết kế điển hình nhà phố Hà Đô – Mẫu LK3, LK 4

NHÀ PHỐ LIỀN KẾ LK7, LK8 – HÀ ĐÔ 756 SÀI GÒN
– Số lượng căn LK7: 14 căn nhà phố
– Số lượng căn LK8: 19 căn nhà phố
– Diện tích: 5.5 x 11m
– Số tầng: 4 tầng (1 trệt 3 lầu)

Mặt bằng thiết kế điển hình nhà phố Hà Đô – Mẫu LK7, LK8