Để đảm bảo tối đa các lợi ích của người sử dụng đất, khi muốn kinh doanh buôn bán đất nhưng không thể tự mình thực hiện vì một số lý do nào đó. Lý do này tất nhiên là không vi phạm pháp luật theo quy định hay đạo đức xã hội. Trong những trường hợp này thì người sử dụng đất có quyền ủy quyền lại cho một người khác và lập một bản hợp đồng ủy quyền nhà đất để đảm bảo tính pháp lý, hiệu lực của người được ủy quyền.

Nội dung trong hợp đồng ủy quyền nhà đất

Hợp đồng ủy quyền nhà đất thường sẽ có những thông tin quy định sau

Hợp đồng ủy quyền nhà đất

Hợp đồng ủy quyền nhà đất

 • Dưới hợp đồng ủy quyền nhà đất sẽ có số hợp đồng ủy quyền sử dụng đất được có quan có thẩm quyền của địa phương xét duyệt ghi vào.
 • Thời gian và địa điểm lập hợp đồng ủy quyền.
 • Những thông tin của chủ sở hữu đất cũng là bên ủy quyền gồm họ và tên người ủy quyền, ngày tháng năm sinh. Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân số, ngày cấp và địa chỉ hiện tải đang cư trú. Thông tin của người thân (vợ/ chồng).
 • Trong phần này phải có thông tin về ngày tháng cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất thuộc địa phương quản lý.
 • Thông tin của bên được ủy quyền cũng viết theo những thông tin của bên ủy quyền được nêu trên.
 • Hai bên thỏa thuận về điều kiện có trong hợp đồng bao gồm phạm vi ủy quyền, quyền và nghĩa vụ của cả 2 bên. Những thỏa thuận khác và cam đoan việc thực hiện đúng theo hợp đồng ủy quyền nhà đất của hai bên.
 • Chữ ký xác nhận đồng ý tất cả các điều khoản trong hợp đồng và công chứng xác nhận của bên thứ 3 để đảm bảo tính pháp lý của hợp đồng ( trường hợp ủy quyền có thể không cần công chứng nên việc công chứng không bắt buộc).
 • Hợp đồng sẽ được chia ra thành 2 bản và mỗi bên sẽ giữ một bản để đảm bảo quyền lợi của các bên, tránh tranh chấp hay một trong 2 bên tự chấm dứt hợp đồng đơn phương.

Những lưu ý khi thực hiện hợp đồng ủy quyền nhà đất

Khi viết hợp đồng ủy quyền nhà đất người viết hợp đồng lưu ý những điều sau để tránh việc nhầm lẫn hay hiểu nhầm sau này:

 • Tên hợp đồng ủy quyền: Người viết hợp đồng lưu ý về tên hợp đồng ủy quyền này vì nó rất quan trọng. Nếu chỉ ủy quyền về sử dụng đất, không có nhà ở gắn liền với khu đất đó thì ghi tên hợp đồng là hợp đồng ủy quyền sử dụng đất. Còn có nhà ở thì ghi tên hợp đồng ủy quyền bán nhà ở.
 • Ngoài những điều khoản được quy định trong hợp đồng thì 2 bên có thể thỏa thuận thêm những điều khoản khác nhằm thỏa mãn yêu cầu của 2 bên mà không vi phạm pháp luật.

Những lưu ý khi viết hợp đồng ủy quyền nhà đất

Những lưu ý khi viết hợp đồng ủy quyền nhà đất

 • Khi thực hiện hợp đồng ủy quyền nhà đất thì người ủy quyền cần phải cung cấp giấy chứng nhận cho bên được ủy quyền. Đây là điều kiện bắt buộc để thực hiện được thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền.
 • Ngoài giấy chứng nhận trên, người ủy quyền còn cần phải đưa các giấy tờ tùy thân cho bên được ủy quyền như chứng minh nhân dân hay căn cước công dân. Sổ hộ khẩu, nếu kết hôn thì cũng sẽ đưa giấy kết hôn hay giay xác nhận tình trạng hôn nhân ngoài.
 • Theo quy định của pháp luật thì hợp đồng ủy quyền nhà đất có thể được thực hiện bởi 2 bên mà không cần công chứng. Nhưng để đảm bảo được quyền lợi của 2 bên tránh tranh chấp thì nên đem hợp đồng đi công chứng đê đảm bảo tính pháp lý, hiệu lực của hợp đồng.
 • Nếu bên ủy quyền có quyền chấm dứt hợp đồng ủy quyền đơn phương nhưng phải thực hiện việc bồi thường thiệt hại cho bên được ủy quyền nếu trong trường hợp ủy quyền có thù lao. Còn ngược lại, ủy quyền không có thù lao thì bên ủy quyền có quyền chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào bên ủy quyền muốn. Nhưng cũng phải báo trước cho bên được ủy quyền biết trong một khoảng thời gian nhất định, hợp lý.
 • Nếu hợp đồng được công chứng hay có bên thứ 3 biết thì khi chấm dứt đơn phương hợp đồng thì người ủy quyền phải báo cho bên thứ 3 biết về việc này để xóa bỏ hiệu lực của hợp đồng.

Quyền và nghĩa vụ của bên ủy quyền và bên được ủy quyền nhà đất.

Khi thực hiện hợp đồng ủy quyền nhà đất thì cả bên ủy quyền và bên được ủy quyền đều có quyền và nghĩa vụ cần thực hiện đúng như theo hợp đồng, tránh vi phạm.

Quyền và nghĩa vụ của bên ủy quyền được quy định trong hợp đồng ủy quyền nhà đất.

Khi thực hiện hợp đồng ủy quyền nhà đất thì bên ủy quyền có quyền và nghĩa vụ sau:

 • Bên ủy quyền có quyền yêu cầu bên được ủy quyền thông báo cho mình biết về việc thực hiện công việc thuộc phạm vi ủy quyền.
 • Có nghĩa vụ giao bản chính quyền chứng nhận sử dụng đất, quyền sở hữu, sử dụng nhà nếu có ủy quyền nhà gắn liền với đất do cơ quan có thẩm quyền tại địa phương cấp. Và có nghĩa vụ cung cấp những giấy tờ liên quan khác theo quy định.
 • Bên ủy quyền có trách nhiệm về những việc đã giao cho bên được ủy quyền thực hiện theo hợp đồng.
 • Bên ủy quyền có nghĩa vụ thanh toán cho bên được ủy quyền những chi phí( nếu có) khi thực hiện các công việc được ủy quyền.
 • Nếu việc ủy quyền có thù lao thì sau khi hoàn thành việc ủy quyền phải thanh toán đủ cho phí thù lao cho bên được ủy quyền.
 • Có trách nhiệm đưa chi phí thuế thu nhập cá nhân cho bên được ủy quyền nộp thay.

Thực hiện công chứng hợp đồng ủy quyền để đảm bảo tính pháp lý

Thực hiện công chứng hợp đồng ủy quyền để đảm bảo tính pháp lý

Quyền và nghĩa vụ của bên được ủy quyền được quy định trong hợp đồng ủy quyền nhà đất.

Giống như bên ủy quyền ,bên được ủy quyền cũng có những quyền và nghĩa vụ cần thực hiện khi lập hợp đồng ủy quyền nhà đất như sau:

 • Bên được ủy quyền có quyền được yêu cầu bên ủy quyền cung cấp đủ thông tin, giấy tờ cần thiết để thực hiện các thủ tục được ủy quyền theo quy định.
 • Nếu là ủy quyền có thù lao thì có quyền được bên ủy quyền thanh toán đầy đủ các chi phí như đã thỏa thuận sau khi kết thúc việc thực hiện ủy quyền ghi trong hợp đồng. Nếu bên ủy quyền chấm dứt hợp đồng ủy quyền nhà đất đơn phương thì bên được ủy quyền được bồi thường thiệt hại theo quy định trong hợp đồng. Nếu là ủy quyền không có thù lao thì có quyền biết trước thời gian chấm dứt khi muốn chấm dứt sớm hơn thời gian ghi trong hợp đồng.
 • Bên được ủy quyền có nghĩa vụ phải bảo quản, giữ gìn các giấy tờ mà bên ủy quyền đã giao bao gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sử dụng nhà ở.
 • Bên được ủy quyền thực hiện các công việc ủy quyền và báo cáo tiến độ về việc thực hiện công việc.

Hai bên cùng thỏa thuận, cam kết và thực hiện hợp đồng ủy quyền.

Hai bên cùng thỏa thuận, cam kết và thực hiện hợp đồng ủy quyền.

Cách viết hợp đồng, những lưu ý khi viết hợp đồng ủy quyền nhà đất đã được chia sẻ hết đến các bạn tham khảo. Ngoài ra còn có những quy định về quyền và nghĩa vụ cần thực hiện khi lập hợp đồng ủy quyền của cả hai bên. Hi vọng những thông tin hữu ích trên sẽ giúp ích cho những người cần tìm hiểu về vấn đề này. Có thêm thông tin về việc lập hợp đồng ủy quyền và hiểu nắm rõ được quyền và nghĩa vụ của mỗi bên khi thực hiện hợp đồng. Giúp ích cho việc lập hợp đồng nhanh chóng, thuận lợi sau này nếu có và hạn chế vấn đề tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng ủy quyền nếu có.