Một thông tin chắc chắn bạn đã biết đó chính là thời hạn sử dụng đất trồng cây lâu năm không phải là mãi mãi. Vậy bạn có thể canh tác đất trong bao lâu? Cùng tìm hiểu luật quy định thời hạn sử dụng đất trồng lâu năm và những lưu ý khi gia hạn thời gian sử dụng.

Thời hạn sử dụng đất trồng cây lâu năm theo quy định

Thời hạn sử dụng đất trồng cây lâu năm theo quy định

Đất trồng lâu năm là gì?

Đất trồng cây lâu năm theo luật quy định là đất được chia cho người dân để sử dụng nhằm mục đích trồng các loại cây lâu năm, các loại cây được trồng một lần, sinh trưởng và cho thu hoạch trong nhiều năm theo quy định. Theo quy định của bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tại Thông tư liên tịch ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển, cây được trồng tại vùng đất trồng cây lâu năm bao gồm :

 • Cây công nghiệp lâu năm;
 • Cây ăn quả lâu năm;
 • Cây dược liệu lâu năm ;
 • Các loại cây lâu năm khác là các loại cây lâu năm để lấy gỗ, làm bóng mát, tạo cảnh quan; kể cả trường hợp trồng hỗn hợp nhiều loại cây lâu năm khác nhau hoặc có xen lẫn cây lâu năm và cây hàng năm.

Đất trồng lâu năm

Đất trồng lâu năm

Quy định về thời hạn sử dụng đất trồng cây lâu năm

Theo quy định về luật đất đai 2015 thì đối với đất thuê, đất được chia cho nông dân và sử dụng với mục đích sản xuất nông nghiệp thì khi trồng cây lâu năm, đất được phép sử dụng không được quá 50 năm. Vì vậy, nếu quá 50 năm tức đất được thuê để sản xuất nông nghiệp đó hết thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật. Vậy khi hết thời hạn, đất có bị thu hồi và chúng ta muốn tái sử dụng đất thì như thế nào?

Quy định việc sử dụng đất trồng cây lâu năm

Quy định việc sử dụng đất trồng cây lâu năm

Đất trồng cây lâu năm hết hạn có bị thu hồi không?

Sau khi hết 50 năm thời hạn sử dụng đất trồng cây lâu năm, theo quy định ban hành tại, đất sẽ tạm thời chưa bị thu hồi. Một số trường hợp đất sẽ bị thu hồi trong những trường hợp sau:

 • Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Chưa hết 50 năm nhưng nhà nước vẫn có thể tịch thu đất trồng cây lâu năm.
 • Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;
 • Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.
 • Nếu đất không bị nhà nước thu hồi thì tùy thuộc vào ý chí người sử dụng:
 • Nếu người sử dụng đất có nhu cầu sử dụng tiếp thì Nhà nước sẽ xem xét tiếp tục cho thuê đất; Khi thuê, người dân có thể sẽ phải trả một mức thuế nhất định theo quy định.
 • Nếu người sử dụng đất không có nhu cầu sử dụng tiếp thì đất sẽ bị thu hồi.Thu hồi để chia cho những nhân khẩu khác, tránh lãng phí đất.

Hết thời hạn sử dụng đất trồng cây lâu năm có cần gia hạn không?

Hết thời hạn sử dụng đất trồng cây lâu năm, bạn vẫn muốn sử dụng tiếp nguồn đất quốc gia. Vậy có cần gia hạn hay không?

Những trường hợp cần gia hạn hợp đồng

Hãy lưu ý một số trường hợp su cần làm thủ tục gia hạn đất trồng lâu năm. Thời gian gia hạn tùy thuộc vào thời gian bạn muốn sử dụng đất:

 • Tổ chức để sử dụng đất vào mục đích chính đó là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; Tất cả các ngành nghề đều phải đóng bảo hiểm.
 • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư;
 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam

Trường hợp nào không cần gia hạn?

Bên cạnh những trường hợp có thể gia hạn đất vậy có những điều kiện nào để không cần gia hạn mà vẫn có thể sử dụng.

Đầu tiên, theo khoản 2 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì: Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

Theo khoản 1 Điều 126 Luật Đất Đai 2013 thì: Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.

Và theo khoản 3 Điều 210 Luật Đất đai 2013 thì: Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, khi hết thời hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 126 của Luật này.

Luật Đất đai 2013 cũng đã quy định rằng thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày 15 tháng 10 năm 2013 đối với trường hợp hết hạn vào ngày 15 tháng 10 năm 2013 theo quy định của Luật đất đai năm 2003; tính từ ngày hết thời hạn giao đất đối với trường hợp hết hạn sau ngày 15 tháng 10 năm 2013.

Những quy định cần lưu ý

Những quy định cần lưu ý

Thủ tục gia hạn đất trồng cây lâu năm

Trình tự để tiến hành thủ tục gia hạn đất trồng cây lâu năm được quy định tại khoản 3 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

 • Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất;
 • Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai;
 • Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.”

Trên đây là những tìm hiểu đúng về thời hạn sử dụng đất trồng cây lâu năm. Hãy theo dõi batdongsanexpress.vn để cập nhật nhiều thông tin hữu ích nhất về đất đai, bất động sản. Còn rất nhiều điều thú vị mà bạn cần thiết về bất động sản.