Khi Nhà nước lấy đất để thu hồi làm đường thi người dân sẽ thắc mắc liệu giá đền bù đất thổ cư sẽ là bao nhiêu. Liệu có cần đáp ứng những điều kiện nào để được Nhà nước đền bù hoặc cách tính sẽ ra sao. Sau đây cùng nhau tìm hiểu những thông tin liên quan đến mức giá đền bù đất thổ cư của 2021 mới nhất.

Các thông tin về mức giá đền bù đất thổ cư

Các thông tin về mức giá đền bù đất thổ cư

Những đối tượng sẽ được đền bù khi bị thu hồi đất thổ cư

Dựa vào điều 3 khoản 12 ở Luật đất đai năm 2013 thì nhà nước sẽ trả lại quyền sử dụng đất cho người bị thu hồi đất thổ cư. Nhưng không phải ai cũng được bồi thường, phải đạt được những quy định sau:

  • Theo điều 75 ở Luật đất đai năm 2013 đã ra quy định phải có sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sở hữu đất). Hoặc trường hợp đã đủ điều kiện để được có sổ đỏ nhưng chưa được cấp.
  • Mảnh đất đang được sở hữu phải là đất chính chủ không phải đất đang thuê từ người khác hằng tháng/ năm.
  • Nếu là người nước ngoài thì cũng phải đạt được đủ hai điều kiện phía trên thì cũng sẽ được Nhà nước đền bù.

Đối tượng sẽ được nhà nước đền bù khi thu hồi đất

Đối tượng sẽ được nhà nước đền bù khi thu hồi đất

Quy tắc đền bù do Nhà nước quy định

Người chủ đất bị thu hồi sẽ được Nhà nước đền bù cho một số lượng tiền mặt nhất định để nhận theo quy định Pháp luật. Tại các điều lệnh và thông tư của Chính phủ đưa ra thì quy tắc đền bù cho đất thổ cư như sau:

Điều thứ nhất: mảnh đất đó phải được sử dụng bởi hộ gia đình, cá nhân thì sẽ được đền bù.

Trong trường hợp mảnh đất thu hồi còn một nửa thì diện tích đó sẽ được chuyển mục đích đất đó sang đất để ở. Nếu trong lúc thu hồi không đủ diện tích tách thửa thì vẫn tiến hành thu hồi hoặc cho sử dụng tiếp đất đó.

Còn với các hộ gia đình hay cá nhân khi bị thu hồi đất một phần hoặc còn phần lại không đủ để ở. Người sở hữu đất đó sẽ được phía nhà nước đền bù lại cho những mảnh đất hay căn nhà hoặc ở khu tái định cư. Nếu không chịu đền bù bằng khoản trên sẽ được đền bù lại bằng mức giá đền bù đất thổ cư.

Với trường hợp các hộ gia đình và cá nhân bị thu hồi toàn bộ diện tích đất thổ cư. Nếu mảnh đất do nhiều gia đình gộp lại thì được đền bù theo mức đất ở hoặc khu nhà tái định cư cho từng hộ.

Quy tắc đền bù của nhà nước với hộ gia đình hoặc công trình

Quy tắc đền bù của nhà nước với hộ gia đình hoặc công trình

Điều thứ hai: các tổ chức ngành kinh tế, người Việt định cư nước khác, doanh nghiệp có cổ phần vốn đầu tư do nước ngoài.

Nếu những chủ thể trên chỉ bị thu hồi một phần nhỏ trong diện tích đất của dự án kinh doanh. Khoảng đất vẫn đủ để kinh doanh tiếp thì Nhà nước sẽ đến bù bằng tiền theo giá đền bù đất thổ cư.

Còn trong trường hợp bị thu hồi nhiều đất của dự án kinh doanh chỉ còn lại một ít đất không thể tiếp tục dự án được. Lúc này Nhà Nước sẽ bồi thường cho các chủ thể đó tiền mặt hoặc bằng đất ở một nơi khác. Đối với các dự án đã đi vào kinh doanh thì khi thu hồi sẽ phải đền hoàn toàn tiền Quy tắc đền bù của nhà nước đối với các tổ chức khác

Cách xác định giá đền bù đất thổ cư

Theo như quy định Luật đất đai ở khoản 2 điều 74, khi bồi thường bằng tiền mặt cho chủ hộ sẽ được đền bù theo mức giá cụ thể. Mức giá đó được UBND tỉnh ban hành quy định mức giá ngay thời điểm thu hoạch mảnh đất đó.

Cũng như tại Nghị định điều 18 thì đã được Nhà nước ra quy định đất thu hồi sẽ được UBND cấp tỉnh tính dựa trên hệ số K. Tại mỗi một thời điểm khác nhau thì UBND cấp tỉnh sẽ áp dụng hệ số điều chỉnh mức giá cho đất thu hồi khác nhau.

Ở một trường hợp khác, giá mảnh đất không được tính dựa trên giá cụ thể mà mọi năm UBND cấp tỉnh đưa ra. Phải xem xét từng dự án quy hoạch đó ra sao mà xác định hệ số điều chỉnh mức giá của khu vực đó. Để xác định được hệ số điều chỉnh mức giá thì phải đi khảo sát, thu nhập, điều tra thông tin mảnh đất.

Từ đó, Nhà nước sẽ thu hồi mảnh đất rồi tính mức giá đền bù đất thổ cư theo quy định về giá đất và hệ số điều chỉnh. Việc liên quan đến thu hồi do Sở Tài nguyên và môi trường sẽ chủ trì cùng Sở tài chính tiếp đến được UBND tỉnh ra quyết định.

Mức giá tiền được đền bù về thiệt hại nhà ở hoặc công trình có đất thổ cư

Theo quy định của Nghị định ở điều 9 thì việc bồi thường cho nhà ở hoặc công trình có đất thổ cư sẽ được tính như sau: Tỷ lệ % việc bồi thường của nhà ở hoặc công trình = tổng giá trị đang có của nhà ở hoặc công trình.

Còn ở khoản 2 Nghị định thì số tiền phải bồi thường cho nhà ở hoặc công trình có đất thổ cư sẽ được tính: Tổng giá trị hiện có của căn nhà hoặc công trình đang thu hoạch= giá trị sẽ xây dựng theo quy định Bộ xây dựng đưa ra / Thời gian đã khấu hao tài sản X Số thời gian đã sử dụng căn nhà hoặc công trình đó.

Nếu trong tình huống chỉ cần thu hồi một phần nhỏ và phần còn lại vẫn có thể sử dụng được. Thì mức giá đền bù cho đất thổ cư sẽ tính theo phần thu hồi và chi phí để sữa, còn lại sẽ được hoàn thiện theo tiêu chuẩn.

Trường hợp các căn nhà hoặc công trình xây dựng không đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn của kỹ thuật đưa ra. Lúc này UBND cấp tỉnh có thể tự đưa ra mức đền phù sao cho phù hợp với mức giá đất thực tế của địa phương đó.

Số tiền được đền bù thiệt hại khi thu hồi đất

Số tiền được đền bù thiệt hại khi thu hồi đất

Tóm lại, qua bài viết này bạn có thể hiểu thêm nhiều thông tin bổ ích về mức giá đền bù đất thổ cư. Mình tin rằng thông tin trên sẽ giúp bạn trong tương lai áp dụng vào thực tiễn và bạn sẽ cái nhìn tổng quát hơn về chủ đề này.