Được biết rằng đất nông nghiệp là đất để canh tác, dùng để sản xuất cho nông nghiệp như nuôi thủy sản, trồng rừng và cây ăn quả… Nhưng khi đất nông nghiệp bị Nhà nước thu hồi thì sẽ mảnh đất đó sẽ được giá đền bù đất nông nghiệp là bao nhiêu?

Phân chia các nhóm đất nông nghiệp

 • Đất nông nghiệp để trồng cây hằng năm
 • Đất nông nghiệp để dùng cho chăn nuôi
 • Đất nông nghiệp để dùng trồng cây lâu năm
 • Đất nông nghiệp dùng trồng rừng sản xuất
 • Đất nông nghiệp dùng trồng rừng để bảo hộ
 • Đất nông nghiệp đặc dụng

Các nhóm đất nông nghiệp

Các nhóm đất nông nghiệp

Hình thức đền bù đất nông nghiệp của Nhà nước

Với đất nông nghiệp là loại đất để người dân để thể sử dụng mục đích sản xuất do đó khi nhà nước thu hồi. Nhà nước sử dụng mục đích cho nền kinh tế-xã hội, phục vụ quốc phòng hay mục đích khác thì người dân đủ điều kiện vẫn được đền bù.

Tại điều 74 Luật đất đai 2013 thì hình thức đền bù của đất nông nghiệp được quy định rõ ràng về cách thức đền bù. Người dân nếu bị thu hồi đất nhưng có đủ điều kiện thì sẽ được đền bù theo quy định theo các hình thức sau:

 • Hình thức đền bù bằng đất: Điều này có nghĩa việc đền bù đất sẽ được giao lại bằng đất nông nghiệp khác. Mảnh đất được giao lại có cùng mục đích với đất bị thu hồi và diện tích giống nhau.
 • Hình thức đền bù bằng tiền: Với tình huống nhà nước không có được mảnh đất tương đương như mảnh đất thu hồi sẽ được đền bù tiền. Số tiền được bồi thường sẽ bằng với giá trị sử dụng miếng đất ngay tại thời điểm lấy đất. Còn trường hợp nếu đền bù đất xong nhưng còn chênh lệch thì vẫn được thanh toán tiền với phần đã chênh lệch.

Do vậy khi bị thu hồi đất bởi nhà nước người dân sẽ được đền bù dựa trên hai hình thức trên. Việc đền bù đất nông nghiệp tương đương hoặc sẽ được đền bù số tiền đúng giá trị mảnh đất đó ở thời điểm hiện tại.

Hình thức đền bù của Nhà nước quy định

Hình thức đền bù của Nhà nước quy định

Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước

Không những có khoản đền bù về đất hay những khoản tiền tương ứng khi bị thu hồi đất. Mà chủ miếng đất nông nghiệp khi đã bị thu hồi vẫn sẽ có thể lựa chọn những chính sách hỗ trợ ổn định cho sản xuất. Chính sách đó được quy định tại Luật đất đai 2013 điều 83 bao gồm các chính sách sau:

Hỗ trợ để ổn định cho người dân về đời sống và sản xuất

Chính sách này sẽ hỗ trợ cho những người đang kiếm tiền dựa trên mảnh đất này để sản xuất. Họ sẽ được Nhà nước hỗ trợ giúp họ ổn định lại được đời sống và thu nhập. Mục đích giúp họ có thể tiếp tục sản xuất nông nghiệp dựa trên đất họ được bồi thường.

Hỗ trợ về đào tạo giúp họ chuyển được nghề hoặc tìm việc làm

Đối với gia đình hay cá nhân dùng đất để sản xuất nếu đủ điều kiện có thể đào tạo hay giúp họ kiếm việc làm mới. Mức hỗ trợ này sẽ được UBND tỉnh đưa ra các quy định xem xét các điều kiện hiện tại ở địa phương đó. Nếu ở trường hợp này thì UBND tỉnh sẽ xem xét để họ có thể có việc làm mới ổn định.

Hỗ trợ về cách khác

Khi các gia đình và cá nhân đang trực tiếp dùng đất sản xuất nhưng không đủ điều kiện được bồi thường. Lúc này UBND tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ các mức khác sao cho phù hợp tại địa phương. Những mức hỗ trợ khoản khác sẽ được chính Chủ tịch UBND tỉnh đưa ra quyết định về điều kiện thực tế. Mục đích của hỗ trợ này giúp người dân có được sự công bằng khi đã bị thu hồi đất. Để luôn đảm bảo người dân đều có công việc thu nhập đời sống ổn định.

Các chính sách của Nhà nước đề ra khi thu hồi đất nông nghiệp

Các chính sách của Nhà nước đề ra khi thu hồi đất nông nghiệp

Phương pháp tính giá đền bù đất nông nghiệp

Theo như quy định của Nhà nước đưa ra giá đền bù đất nông nghiệp khi bị thu hồi sẽ được tính như sau:

Giá đền đất bù đất nông nghiệp được tính

Mức giá bồi thường này sẽ được tính dựa theo bảng giá đất của UBND tỉnh đã ban hành. Mảnh đất đó phải được các cơ quan chức năng đi thẩm định và điều tra để xác định được giá đất bồi thường. Có được giá đất của thị trường từ những thông tin thu thập trên và áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp.

Phần đất được đền bù sẽ nằm trong mức quy định được cấp đất nông nghiệp của địa phương đó. Nếu phần đất vượt khỏi giới hạn cho phép sẽ không được đền bù về đất nữa. Thay vào đó họ sẽ được nhà nước bồi thường số tiền đầu tư ở số đất còn lại.

Công thức: Giá đền bù đất nông nghiệp bị thu hồi= Diện tích của đất bị thu hồi x Số tiền phải đền bù. Trong đó: Giá đất ở thị trường= Giá đất trong bảng giá ở địa phương x Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K của nông nghiệp)

Giá đền bù đất nông nghiệp được tính như thế nào?

Giá đền bù đất nông nghiệp được tính như thế nào?

Số tiền dùng hỗ trợ cho người dân khi bị thu hồi đất

Ở Nghị định của nhà nước tại điều 19 có quy định về khoản hỗ trợ cho người dân khi bị thu hồi đất nông nghiệp. Một người trong một hộ gia đình thì sẽ nhận tương ứng với 30kg gạo/ 1 tháng dựa vào giá cả hàng hóa ở thời điểm hỗ trợ. Nếu thu hồi ở khoảng 30% lên đến 70 diện tích đang dùng sản xuất thì sẽ được hỗ trợ như sau:

 • Hỗ trợ trong 6 tháng (nếu không di chuyển chỗ ở)
 • Hỗ trợ trong 12 tháng (nếu di chuyển chỗ ở)
 • Hỗ trợ lên tới 24 tháng (nếu di chuyển đến nơi ở khó khăn hoặc gặp kinh tế khó khăn)

Còn nếu trường hợp thu hồi diện tích lên tới hơn 70% đất nông nghiệp đang dùng sản xuất thì sẽ được nhà nước hỗ trợ như sau:

 • Hỗ trợ trong 12 tháng (nếu trường hợp không di chuyển chỗ ở)
 • Hỗ trợ trong 24 tháng (nếu trường hợp phải di chuyển chỗ ở)
 • Hỗ trợ trong 36 tháng (nếu di chuyển đến nơi ở khó khăn hoặc gặp kinh tế khó khăn)

Về phần tiền hỗ trợ để ổn định sản xuất sẽ được tính bằng với số tiền được áp dụng lớn nhất bằng với 30%/ tháng. Với mức thu nhập sau thuế dựa trên mức thu nhập bình quân trong 3 năm gần đây nhất. Cuối cùng là tiền hỗ trợ dùng đào tạo hoặc kiếm việc làm mới cho người dân bị thu hồi đất nông nghiệp được xác định:

Số tiền hỗ trợ đào tạo, kiếm việc làm= diện tích đất phải đền bù x giá đất nông nghiệp ở bảng giá đất UBND tỉnh x hệ số bồi thường của địa phương đưa ra.

Nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân khi bị thu hồi đất

Nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân khi bị thu hồi đất

Qua đây bạn có thể hiểu được giá đền bù nông nghiệp sẽ được dựa trên rất nhiều quy định khác nhau. Hi vọng rằng qua bài viết mình đã cung cấp sẽ nhiều thông tin bổ ích sẽ giúp bạn cập nhật được nhiều tin tức mới nhất.