Nước ta có nhiều loại đất và được phân thành các nhóm với các ký hiệu khác nhau ứng với mục đích sử dụng của từng loại. Theo đó, người sử dụng có thể nhìn ký hiệu và biết tên đất một cách dễ dàng khi nhìn vào bản đồ địa chính.Vậy đất vườn ký hiệu là gì? Các bạn sẽ được tìm hiểu chung với BẤT ĐỘNG SẢN EXPRESS qua bài viết dưới đây.

Đất ở nước ta chia thành mấy nhóm?

Đất ở nước ta được chia thành 3 nhóm chính là đất nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng. Cùng tìm hiểu thông tin về các loại đất này và ký hiệu của từng loại để xem đất vườn ký hiệu là gì?

Đất ở nước ta được chia thành 3 nhóm chính và được ký hiệu ứng với mục đích sử dụng của đất

Đất ở nước ta được chia thành 3 nhóm chính và được ký hiệu ứng với mục đích sử dụng của đất

Ký hiệu của các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp.

Nhóm đất nông nghiệp là các loại đất dùng để sử dụng trong các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi. Nhóm đất này bao gồm các loại đất và có ký hiệu sau:

 • Đất trồng cây hằng năm có ký hiệu trên bản đồ địa chính là BHK.
 • Đất trồng cây lâu năm có ký hiệu trên bản đồ địa chính là CLN.
 • Đất rừng phòng hộ có ký hiệu được thể hiện trên bản đồ địa chính là RPH.
 • Đất rừng sản xuất có ký hiệu trên bản đồ địa chính là RSX.
 • Đất rừng đặc dụng có ký hiệu trên bản đồ địa chính là RDD
 • Đất nuôi trồng thủy sản có ký hiệu trên bản đồ là NTS.
 • Đất làm muối có ký hiệu là LMU
 • Đất nông nghiệp khác có ký hiệu đất là NKH.

Trong nhóm đất này không thể hiệu đất vườn ký hiệu là gì. Bạn cùng tìm hiểu tiếp nhóm đất tiếp theo xem thế nào nhé.

Mỗi loại đất sẽ có một ký hiệu khác nhau ứng ứng mục đích sử dụng của nó

Mỗi loại đất sẽ có một ký hiệu khác nhau ứng ứng mục đích sử dụng của nó

Ký hiệu của các loại đất trong nhóm đất phi nông nghiệp.

Nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm các loại đất và có ký hiệu đất sau:

 • Đất ở khu vực nông thôn được ký hiệu là ONT
 • Đất ở khu vực đô thị được ký hiệu trên bản đồ địa chính là ODT
 • Đất dùng để xây dựng các dự án, công trình trụ sở cơ quan có ký hiệu là TSC
 • Đất được sử dụng vào mục đích quốc phòng được ký hiệu trên bản đồ là CQP
 • Đất xây dựng các khu công nghiệp, là các loại đất sử dụng để làm mặt bằng kinh doanh, xây dựng các hoạt động làm gốm, cơ sở sản xuất, khoáng sản. Đất này có ký hiệu là SKK.

Tìm hiểu về ký hiệu của các loại đất

Tìm hiểu về ký hiệu của các loại đất

 • Đất sử dụng cho các công trình giao thông có ký hiệu DGT
 • Đất sử dụng các công trình thủy lợi có ký hiệu là DTL
 • Đất sử dụng vào mục đích giải trí, vui chơi cộng đồng ký hiệu là DKV
 • Đất được sử dụng cho các mục đích về tôn giáo được ký hiệu là TON.
 • Các loại đất phi nông nghiệp khác được ký hiệu là PNK.

Đất vườn ký hiệu là gì cũng không được thể hiện trong nhóm đất này. Liệu nhóm đất còn lại có thể hiện được đất vườn ký hiệu là gì không? Các bạn cùng tìm hiểu thông tin của nhóm đất còn lại ngay phần dưới đây.

Đất vườn ký hiệu là gì có quy định trong luật đất đai không?

Đất vườn ký hiệu là gì có quy định trong luật đất đai không?

Ký hiệu của các loại đất trong nhóm đất chưa sử dụng.

Loại hình đất vườn và đất vườn ký hiệu là gì có được thể hiện trong nhóm đất này không. Các bạn cùng tìm hiểu về đất và ký hiệu của bao gồm:

 • Đất bằng chưa sử dụng vào mục đích nào khác được ký hiệu trên bản đồ là BCS.
 • Đất đồi núi chưa sử dụng vào mục đích nào khác được ký hiệu trên bản đồ là DCS.

Ngoài ra, nhóm đất này còn có các loại đất không thuộc vào hai nhóm trên. Vậy đất vườn thuộc vào nhóm đất nào?

Xem thêm: Dự án nhà đất

Đất vườn ký hiệu là gì?

Đất vườn trong quy định của Luật Đất đai năm 2013 không thể hiện đất này thuộc vào nhóm đất nông nghiệp hay nhóm đất phi nông nghiệp. Chúng ta chỉ có thể hiểu một cách đơn giản rằng đất vườn là đất được sử dụng vào mục đích trồng cây hàng năm, cây lâu năm hay các loại cây hoa màu khác.

Đất được sử dụng vào mục đích trồng cây hàng năm, cây lâu năm hay cây hoa màu.

Đất được sử dụng vào mục đích trồng cây hàng năm, cây lâu năm hay cây hoa màu.

Đất vườn có thể là đất nằm trong cùng một thửa với đất thổ cư hay nằm liền kề hoặc nằm tách biệt với đất thổ cư. Chính vì thế, đất vườn ký hiệu là gì không được thể hiện trong bản đồ địa chính. Dựa vào mục đích sử dụng đất được nêu trên, chúng ta có thể phân chúng thuộc vào nhóm đất nông nghiệp vì được sử dụng để sản xuất nông nghiệp.

Xác định loại đất được căn cứ vào đâu?

Làm thế nào để có thể xác định được các loại đất ở nước ta. Cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước xác định loại đất được căn cứ vào các yếu tố sau:

 • Căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng đất được cấp trước ngày 10/12/2009 của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Các bạn cũng có thể dựa vào giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất như nhà ở.
 • Nếu chủ sở hữu đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu có thể dựa vào các loại giấy tờ khác chứng minh được quyền sử dụng đất.
 • Các quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước về quyết định cho thuê, sử dụng đất hay các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đối với các lô đất chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu.
 • Các trường hợp không có giấy tờ chứng minh được quy định tại điều 100 khoản 1, 2, 3 sẽ được thực hiện theo quy định của Chính phủ về việc xác định các loại đất.

Xác định loại đất được căn cứ vào đâu?

Xác định loại đất được căn cứ vào đâu?

Phân loại đất có ý nghĩa như thế nào?

Cơ quan có thẩm quyền phân loại đất và ký hiệu cho từng loại nhằm thể hiện đầy đủ trên bản đồ địa chính. Ngoài ra, việc phân loại đất này còn có vai trò rất quan trọng trong việc quản lý, xác định nghĩa vụ hay quyền của người sử dụng lô đất đó. Đất vườn ký hiệu là gì nếu được quy định cũng có thể được thể hiện trong bản đồ địa chính giúp bạn dễ dàng nắm thông tin. Dựa vào phân loại đất, cơ quan có thẩm quyền sẽ giải quyết được các vấn đề nêu sau:

 • Mỗi loại đất sẽ có một mức thu tiền thuế khác nhau nên dựa vào việc phân loại đất có thể xác định được một cách chính xác thuế đất đai.
 • Các tranh chấp về đất thường hay gặp phải vì thế có quan có thẩm quyền sẽ dựa vào loại đất để giải quyết nó.
 • Dựa vào đất đã được phân loại và ký hiệu như đất vườn ký hiệu là gì, đất ở ký hiệu là gì có thể xác định được điều kiện để chứng nhận quyền sở hữu hay thu hồi đất.
 • Khi cơ quan Nhà nước thu hồi đất sẽ dựa vào loại đất và bảng giá đất để bồi thường cho người sử dụng.
 • Dựa vào loại đất sẽ biết được mục đích sử dụng của chúng. Bên cạnh đó, việc phân loại đất còn hỗ trợ cho công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho chủ đất nếu có yêu cầu.
 • Cơ quan thẩm quyền còn dựa loại đất để quyết định đất nào được chuyển quyền sử dụng và đất nào không được phép.

Tóm lại. bài viết trên đã chia sẻ được các loại đất và ký hiệu của chúng trong các nhóm đất quy định ở nước ta bao gồm thắc mắc đất vườn ký hiệu là gì? Hy vọng với những thông tin bổ ích này sẽ giúp bạn nắm được một số quy định về đất. Bên cạnh đó, các bạn nếu ai muốn tìm hiểu các tin tức thị trường bất động sản có thể xem tại batdongsanexpress.vn.