Hầu hết các nhà đầu tư thường quan tâm đến chi phí bảo hiểm công trình gồm bao nhiêu và bao gồm những bảo hiểm gì. Hãy theo dõi bài viết sau để cập nhập thêm những thông tin cần thiết.

Bảo hiểm công trình xây dựng là gì?

Bảo hiểm công trình xây dựng là một loại bảo hiểm rủi ro nhằm đảm bảo được bồi thường của các công trình xây dựng khi công trình có xảy ra tổn thất về vật chất. Hiện nay, xã hội ngày càng phát triển, có các công trình bao gồm trường học, bệnh viện, khu vui chơi,... được xây dựng ngày càng nhiều và những rủi ro là điều không thể tránh khỏi khi xây dựng.

Để giảm bớt những vấn đề này đã có những quy định về bảo hiểm được đưa ra để đảm bảo quá trình xây dựng của các nhà thầu hoặc các nhà đầu tư và đối tượng sử dụng bảo hiểm công trình là các công trình xây dựng. Bảo hiểm công trình là thủ tục bắt buộc để cấp giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư và các công trình thi công thuộc đối tượng bắt buộc phải mua bảo hiểm.

Bảo hiểm công trình là gì

Bảo hiểm công trình là gì

Các loại bảo hiểm trong công trình xây dựng và cách tính chi phí bảo hiểm công trình

Chi phí bảo hiểm công trình xây dựng là điều cần thiết nhất và bảo hiểm bao gồm 8 loại và các loại bảo hiểm được thể hiện dưới dạng sau đây:

Các loại bảo hiểm trong công trình xây dựng

 • Bảo hiểm công trình đang trong khoảng thời gian xây dựng như nhà ở, giao thông, công trình công cộng và các công trình khác
 • Bảo hiểm các loại vật liệu, thiết bị, phương tiện thi công và bảo hiểm cho người lao động
 • Bảo hiểm trách nhiệm tư vấn đầu tư khi xây dựng
 • Bảo hiểm dân sự đối với bên thứ 3
 • Bảo hiểm bảo hành các công trình xây dựng đang trong thời gian xây dựng
 • Bảo hiểm về rủi ro về tài sản công trình và trong phạm vi công trình thuộc quyền sở hữu, quản lý
 • Bảo hiểm xe máy công trình trong quá trình phục vụ xây dựng
 • Bảo hiểm các phần công việc lắp đặt và cấu thành một bộ phận

Cách tính chi phí bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình xây dựng được tính phí như sau:

Phí bảo hiểm = (Tổng giá trị công trình) x (Tỷ lệ phí bảo hiểm công trình)

Trong đó: Tỷ lệ phí bảo hiểm công trình sẽ phụ thuộc vào mức độ rủi ro mà sẽ do bên bên bảo hiểm công trình quyết định và sẽ được các cán bộ công ty bảo hiểm kiểm soát. Ví dụ mức độ rủi ro càng lớn thì phí bảo hiểm phải trả càng lớn tương đương với mức độ rủi ro

Giá trị đầy đủ của các công trình khi hoàn thành xong bao gồm vật liệu, thiết bị lắp đặt, cước vận chuyển, các loại thuế và các phí khác do chủ đầu tư cung cấp. Đồng thời số tiền bảo hiểm đối với công trình đang trong quá trình xây dựng không được thấp hơn tổng giá trị xây dựng và bảo hiểm công trình xây dựng là bắt buộc đối với các chủ đầu tư nếu muốn có giấy phép hoặc khởi công công trình

Cách tính chi phí bảo hiểm công trình

Cách tính chi phí bảo hiểm công trình

Định mức chi phí bảo hiểm công trình và quy định hợp đồng bảo hiểm

Mức chi phí của những công trình và quy định hợp đồng trong công trình xây dựng là yếu tố cho việc xây dựng và những yếu tố đó được thể hiện như sau:

Định mức chi phí bảo hiểm

 • Đối với công trình đang trong thời gian xây dựng bảo hiểm có giá trị 700 tỷ đồng không bao gồm phần công việc lắp đặt có chi phí thực hiện thấp hơn 50% tổng giá trị công trình xây dựng
 • Đối với phí bảo hiểm trách nhiệm tư vấn đầu tư xây dựng có giá trị dưới 1000 tỷ đồng và không phụ thuộc vào các công trình xây dựng đê, cảng, bến tàu, sân bay,...
 • Đối với công trình đang trong quá trình xây dựng có giá trị bảo hiểm 700 tỷ đồng bao gồm phần công việc lắp đặt có chi phí thực hiện trên 50% tổng giá trị công trình công trình
 • Đối với phí bảo hiểm công nhân đang thi công, căn cứ vào mức độ rủi ro của đối tượng được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm được điều chỉnh tăng hoặc giảm phí bảo hiểm tối đa 25% tính trên phí bảo hiểm

Định mức chi phí bảo hiểm công trình

Định mức chi phí bảo hiểm công trình

Quy định hợp đồng bảo hiểm

 • Điền đầy đủ thông tin vào mẫu hồ sơ yêu cầu bảo hiểm công trình
 • Doanh nghiệp bán bảo hiểm xem xét, đánh giá những rủi ro khi quyết định nhận bảo hiểm xây dựng để thỏa thuận hợp đồng
 • Điều chỉnh tỷ lệ bảo hiểm đối với các công trình có rủi ro
 • Ký hợp đồng bảo hiểm giữa các chủ đầu tư hoặc nhà thầu đang thi công với doanh nghiệp và cấp đầy đủ giấy chứng nhận bảo hiểm cho bên mua

Những quy định bảo hiểm hợp đồng xây dựng

Những quy định bảo hiểm hợp đồng xây dựng

Với những quy định có trên giúp bạn có được những thông tin như mong muốn khi bắt đầu mua bảo hiểm để tránh những tình huống xấu ảnh hưởng đến công trình

Hy vọng qua bài viết sau, bạn không phải quan tâm về chi phí bảo hiểm công trình nữa. Để có thể cập nhập thêm những thông tin cần thiết, các bạn có thể đến với batdongsanexpress.vn để được giải đáp những thắc mắc cho riêng mình nhé.