Thủ tục quan trọng rất cần thiết sau khi đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất chính là ký vào biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất. Nhưng rất nhiều người vẫn chưa biết đến việc ký vào biên bản này là gì? Vậy biên bản đó dùng trong trường hợp nào và làm sao để tiến hành viết văn bản đó? Mời bạn cùng mình đọc tham khảo bài viết dưới đây nhé!

Cần kiểm định rõ ranh giới, mốc giới thửa đất

Cần kiểm định rõ ranh giới, mốc giới thửa đất

Trường hợp cần để lập biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất là gì?

Thông thường thì các biên bản để xác định ranh giới mốc giới thửa đất sẽ được lập trong hai trường hợp như sau:

  • Cần được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)
  • Yêu cầu xin bổ sung hồ sơ để xử lý giải quyết tranh chấp

Về phía đơn vị thực hiện sẽ đo đạc đất đai, lập bản đồ địa chính hoặc được trích đo đạc bởi địa chính và có trách nhiệm phải xem xét. Đầu tiên xem xét về hiện trạng đất đang được sử dụng, ý kiến mọi người khi sử dụng đất liền kề nhau, lập bản đồ mô tả ranh giới của khu đất. Có thể là chuyển bản đồ mô tả về ranh giới đất người sử dụng khu đất đang có chung ranh giới đất. Tiếp đến người nhận bản đồ mô tả sẽ ký kết xác nhận việc đã nhận bản đồ miêu tả này.

Các trường hợp để lập biên bản xác định ranh giới

Các trường hợp để lập biên bản xác định ranh giới

Cần ghi thông tin gì của người làm đơn trên biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất?

Với biên bản bạn cần xác định đây là đơn yêu cầu nhằm để xác định được ranh giới khu đất của mình. Cần phải điền đầy đủ các thông tin chính xác trên biên bản để có thể nhận được kết quả dễ dàng tốt nhất. Người đã đưa ra yêu cầu thì nên ghi cụ thể họ tên, ngày tháng năm sinh, CMND/CCCD, nơi cấp và ngày cấp.

Nộp biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất tại đâu?

Theo như quy định thì người làm biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất phải nộp tại chi nhánh của văn phòng đăng ký đất ở cấp quận, huyện, thị xã hay thành phố. Tại văn phòng đăng ký đất đai sẽ có nhiệm vụ và chức năng xử lý đơn dựa theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Căn cứ theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP ở điều 5 thì Luật đất đai tại Văn phòng đăng ký đất đai sẽ phục vụ việc đăng ký đất hay tài sản gắn với đất đai; xin phép xây dựng. Bên cạnh đó chỉnh sửa hồ sơ địa chính, thu thập cơ sở dữ liệu tình hình, thực trạng đất đai. Đồng thời sẽ kiểm kê các thông tin đất; cung cấp các thông tin đất đai nếu cá nhân, tổ chức đó cần thu thập.

Cách hướng dẫn việc xác định ranh giới, mốc giới thửa đất

Đầu tiên, trước khi đo bản vẽ chi tiết thì cán bộ đo đạc cùng đơn vị đo đạc như bên địa chính của nơi đó sẽ hỗ trợ xác định đúng ranh giới phần đất sử dụng. Lúc đó chủ sở hữu đất và quản lý đất tiến hành xác định ranh giới, mốc giới trên khu đất sau đó đánh dấu bằng vạch sơn, cọc bê tông.

Kế tiếp lập bản đồ xác định ranh giới, mốc giới để tạo căn cứ chứng thực ranh giới khu đất đã được đo đạc. Đồng thời lúc đó thì bên cơ quan địa chất cũng yêu cầu người sử dụng đất chứng thực giấy tờ sở hữu khu đất bản sao không cần công chứng cũng được.

Thứ hai, ranh giới mốc giới thửa đất được xác định đúng theo hiện trạng thửa đất đang sử dụng và có pháp lý đúng Giấy chứng nhận. Cũng có thể xác định từ bản án do tòa án ban hành có hiệu lực, từ kết quả có sau quá trình giải quyết tranh chấp được thẩm quyền quyết định. Hoặc được sự quyết định từ chính cơ quan thẩm quyền các cấp liên quan tới ranh giới, mốc giới thửa đất đó.

Cột phân chia vị trí ranh giới đất

Cột phân chia vị trí ranh giới đất

Các điều cần phải chú ý:

  • Trong trường hợp đất đang bị tranh chấp về ranh giới mốc giới thì phía đo đạc cần báo về lại bằng văn bản cho bên Ủy ban nhân dân cấp xã/ tỉnh nơi đó để giải quyết.
  • Với trường hợp chưa giải quyết xong hết các tranh chấp còn trong thời gian đo đạc ranh giới nhưng chưa thể xác định được ranh giới thực tế để sử dụng. Thì bên phía quản lý có quyền được phép đo rồi vẽ khoanh lại thửa đất đang có tranh chấp.
  • Về phía bên đơn vị đo đạc sẽ có trách nhiệm đo lập bản để mô tả hiện trạng thửa đất đang tranh chấp với 2 bản. Trong đó một bản sẽ dùng để lưu lại hồ sơ địa chính, còn một hồ sơ sẽ gửi lên cho Ủy ban nhân dân xã/tình để giải quyết việc tranh chấp cho bên thẩm quyền.

Mẫu giấy biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất cập nhật hiện nay

Mẫu biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất chi tiết hiện nay

Mẫu biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất chi tiết hiện nay

Mẫu tham khảo biên bản

Mẫu tham khảo biên bản

Bài viết trên đây tất cả các thông tin hướng dẫn chi tiết về biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất bạn có thể đọc qua. Hi vọng những thông trên sẽ hữu ích, giúp bạn giải thích và được những vấn đề bạn muốn biết