Sự phát triển của thị trường bất động sản gắn bó mật thiết với sự tăng trưởng của nền kinh tế theo hướng kinh tế thị trường. Nền kinh tế càng mở thì mức độ đầu tư đổ vào bất động sản càng lớn.

Dưới đây sẽ là những phân tích chi tiết về thị trường bất động sản Việt Nam tới năm 2013 và những đề xuất trước những diễn biến của thị trường.

Thị trường bất động sản Việt Nam rơi vào cơn sốt sau những thời điểm độ mở của nền kinh tế được kéo rộng ra

Năm 1991, đại hội Đảng lần thứ 7 đã khuyến khích phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Chính sách đó đã khơi dậy nhiều nguồn lực cả trong và ngoài nước. Năm 1993, Việt Nam bình thường hóa quan hệ với các tổ chức tài chính quốc tế vì vậy mà các nguồn vốn bắt đầu đổ vào Việt Nam. Nền kinh tế Việt Nam nổi bật là nước Đông Nam Á có tốc độ tăng trưởng trên 7% vào thời điểm đó và được xem như một điểm đầu tư tiềm năng. Thị trường bất động sản trong nước bắt đầu nóng dần lên.

Hàng loạt những cơn sốt thị trường đã liên tiếp diễn ra trong những năm trước

Năm 2000, Luật Doanh Nghiệp ra đời, tiếp theo vào 2001 Luật đầu tư nước ngoài cùng sự xuất hiện của thị trường chứng khoán đã kéo cơn sốt lên tới đỉnh điểm buộc nhà nước phải có những biện pháp để điều chỉnh. Năm 2006, Đại Hội Đảng lần thứ 10 ra quyết tâm đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và cải cách thủ tục hành chính, chống tham nhũng, từ đó mà hàng loạt bộ luật, luật, nghị định thông tư hướng dẫn được ban hành tạo nên một hành lang pháp lý hoàn chỉnh.

Năm 2007, Việt Nam gia nhập WTO, bắt đầu triển khai các cam kết đối với thị trường thương mại toàn cầu, cánh cửa giao thương được mở rộng thêm. Một hệ quả tất yếu là thị trường bất động sản bắt đầu nóng dần lên để bước vào một cơn sốt mới.

Hệ quả tất yếu sau khi cơn sốt lên đỉnh điểm… thị trường đóng băng

Chính năng lực tiêu hóa các nguồn lực là tác nhân cơ bản để duy trì mức độ tăng trưởng hay có thể đóng băng của thị trường bất động sản. Nếu nền kinh tế không thể hấp thụ hết dẫn đến thậm chí quá tải mà hạ tầng kỹ thuật, luật pháp, chính sách không đáp ứng được và sự thất vọng so với những nhận định lạc quan, thì những nguồn lực, dòng vốn đầu tư sẽ đi tìm kiếm những thị trường tiềm năng khác. Và hệ quả tất yếu thị trường bất động sản Việt Nam sẽ là “đóng băng”.

Sau những nhận định lạc quan về sự tăng trưởng kinh tế, cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997 cho Việt Nam hiểu rằng còn phải mất thời gian dài nữa mới để đạt được mục tiêu phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Khi những thành quả đầy triển vọng của nền kinh tế sau một loạt các chính sách mở cửa của Việt Nam đã đưa thị trường vào một cơn sốt mới.

Sự thay đổi của thị trường bất động sản theo các năm

Nhưng do hệ thống luật pháp chưa đồng bộ, các thủ tục hành chính còn rườm rà, hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn chỉnh một lần nữa thị trường lại đóng băng. Năm 2007 Việt Nam gia nhập WTO, lần này nhà nước cũng đã có một sự chuẩn bị khá kỹ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và chính sách. Chính điều đó đã tạo nên cơn sốt bất động sản lần thứ 3. Điều thiết yếu là sự tăng trưởng này sẽ được duy trì bao lâu nếu như vấn đề cải cách thủ tục hành chính và sự quá tải trong hạ tầng tiếp tục làm nản lòng các nhà đầu tư.

Đánh giá ngắn gọn thị trường bất động sản Việt Nam

Thị trường bất động sản Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố đầu tư nước ngoài, nhưng trong khi đó nhu cầu thực sự về chỗ ở của người dân lại không phải là yếu tố then chốt. Sự tăng trưởng của thị trường bất động sản chịu nhiều ảnh hưởng từ thị trường vốn, độ lỏng của thị trường vốn đầu tư và khả năng chuyển hóa giữa các kênh đầu tư.

Bên cạnh đó xuất hiện những mặt trái đặc trưng của nền kinh tế như sự đầu cơ, rửa tiền đã đẩy mặt bằng giá bất động sản lên quá cao. Trong tương lai, chu kỳ sốt – đóng băng của thị trường sẽ bị rút ngắn lại, nhưng sẽ diễn ra nhanh hơn, bởi mức độ di chuyển giữa các dòng vốn ngày càng dễ dàng hơn.

Đặc trưng của thị trường bất động sản Việt Nam

Những đề xuất trước tình hình bất động sản trên

Cần xác định được các nguyên nhân cơ bản đã tác động đến sự chuyển động của thị trường giúp chúng ta có thể nhận biết và dự báo sớm các kỳ tăng giá cũng như triển vọng của thị trường. Muốn như vậy chúng ta cần xác định mức độ còn có thể mở của nền kinh tế và khả năng đáp ứng của nền kinh tế.

Không ngừng theo dõi các chuyển động của các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường và giá trị bất động sản để có phương hướng đầu tư phù hợp. Đồng thời, bởi thị trường luôn biến đổi, do vậy cần phải nghiên cứu tìm hiểu kỹ các nhân tố mới xuất hiện có thể ảnh hưởng lớn đến thị trường trong tương lai.

Qúy khách hàng có thể tham khảo thêm những thông tin mới nhất tại:https://batdongsanexpress.vn